Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.

Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.

źródło: http://www.nfz.gov.pl

D2014000077901

Deklaracja-POZ-swiadcz-ipoloznej-

Deklaracja-POZ-swiadcz-i-pielegn

Deklaracja-POZ-swiadcz-i-lekarz