Komunikat nr 6 Likwidacja tzw. Oddziału COVID-19

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że:
 • w związku z decyzją wojewody nr 11/SzGryfice/Covid-19/2021 do dnia 20 czerwca 2021 r. całkowicie likwiduje się łóżka dedykowane pacjentom hospitalizowanym z powodu zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w SPZZOZ w Gryficach, zarówno w tzw. oddziale covidowym jak i w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii – w przypadku potwierdzenia infekcji COVID-19 pacjenci będą kierowani do Oddziału Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie;
 • z dniem 22.06.2021 r. wznawia się działalność Oddziału Neurochirurgicznego i Poradni Neurochirurgicznej w ich właściwych lokalizacjach i w pełnych wymiarach organizacyjnych;
 • z dniem 31.05.2021 r. wznawia się przyjęcia planowe do wszystkich oddziałów szpitalnych, z zastrzeżeniem wykonywania przy przyjęciu testów w kierunku zakażenia SARS-Cov-2 wyłącznie u pacjentów niezaszczepionych oraz pacjentów, którzy dotychczas nie chorowali na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
 • z dniem 31.05.2021 r. przywraca się możliwość odwiedzin Pacjentów w czasie hospitalizacji, wg poniższych zasad:
  • odwiedziny codziennie w godzinach 15:00 – 17:00,
  • jednorazowo u Pacjenta może przebywać jedna osoba,
  • odwiedzać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez cech infekcji oraz w pełni zaszczepione, nie wcześniej niż 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki,
  • osoba odwiedzająca musi okazać potwierdzenie zaszczepienia przez odwiedzinami i na wezwanie personelu medycznego,
  • wejście osób odwiedzających odbywa się przez drzwi automatyczne zlokalizowane w łączniku pomiędzy budynkami szpitala, od strony lądowiska dla helikopterów / stacji dializ.