KOMUNIKAT nr 5 Wstrzymanie przyjęć pacjentów do Oddziału Psychiatrycznego

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że:

 • od dnia 28.12.2020 r. wstrzymano wszystkie przyjęcia pacjentów do Oddziału Psychiatrycznego z uwagi na wykrycie ogniska zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 u pacjentów; pacjenci z oddziału bez cech zakażenia zostali odizolowani od pacjentów zakażonych, wdrożono testowanie pacjentów i personelu z zachowaniem odstępów czasowych od kontaktów; decyzja pozostaje w mocy do całkowitej likwidacji ogniska.

Pozostałe zmiany opublikowane w Komunikatach nr 1 – 4 pozostają bez zmian, tj.:

 • na stronie internatowej szpitala w Gryficach w zakładce „dla Pacjenta” zamieszczony został niezbędnik pacjenta tzw. oddziału COVID, zawierający informacje dot. m.in. akceptowalnego wykazu rzeczy własnych pacjenta (sposobu ich dostarczania, odbioru i dezynfekcji) oraz sposobu udzielania informacji telefonicznie https://www.medicam.pl/index.php/pl/sections/dla-pacjenta/niezbednik-pacjenta-w-tzw-oddziale-covid
 • w SPZZOZ w Gryficach znajduje się 9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia / zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2;
 • w SPZZOZ w Gryficach znajduje się 36 łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia / zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
 • z dn. 26.10.2020 r. wstrzymuje się przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych,
 • dopuszcza się wykonywanie przyjęć planowych do zabiegów nie wymagających znieczulenia z udziałem zespołu znieczulającego anestezjologicznego (zabiegi w znieczuleniu miejscowym),
 • nadal utrzymuje się przyjęcia planowe w oddziale leczenia uzależnień i oddziale pediatrycznym,
 • dopuszcza się przyjęcia planowe ze wskazań pilnych szczególnie uzasadnione koniecznością bezwzględnego wykonania zabiegu zwłaszcza w przypadku zabiegów onkologicznych,
 • zasady przyjęć i wykonywania testów w oddziałach, w których utrzymano przyjęcia planowe, oraz u pacjentów planowych pilnych pozostają jak dotychczas.
 • od dnia 27.10.2020 r. zawiesza się działalność Oddziału Neurochirurgicznego, z zastrzeżeniem wykonywania zabiegów neurochirurgicznych pilnych / ratujących życie i opieką pooperacyjną w innych oddziałach zabiegowych,
 • od dnia 27.10.2020 r. zawiesza się działalność Poradni Neurochirurgicznej.