KOMUNIKAT nr 4 Zawieszenie działalności oddziału rehabilitacyjnego i kwarantanna w oddziale chirurgicznym

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że:

 • decyzjami wojewody nr 5/2020 i nr 6/2020 zwiększona została o 5 liczba łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia / zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, których łącznie w SPZZOZ w Gryficach znajduje się 9; niezmiennie SPZZOZ w Gryficach posiada 36 łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia / zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
 • od dnia 01.12.2020 r. zawiesza się działalność Oddziału Rehabilitacji z uwagi na wykrycie ogniska zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 u pacjentów; pacjenci z oddziału bez cech zakażenia zostali wypisani do domu a pacjentów z objawami zakażenia przeniesiono do dedykowanych oddziałów.
 • od dnia 02.12.2020 r. wstrzymano wszystkie przyjęcia pacjentów do Oddziału Chirurgicznego z uwagi na wykrycie ogniska zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w oddziale; pacjenci z oddziału bez cech zakażenia zostali wypisani do domu a pacjenci, którzy przebywają w oddziale zostali objęci kwarantanną do dn. 11.12.2020 r.
 • na stronie internetowej szpitala w Gryficach w zakładce „dla Pacjenta” zamieszczony został niezbędnik pacjenta tzw. oddziału COVID, zawierający informacje dot. m.in. akceptowalnego wykazu rzeczy własnych pacjenta (sposobu ich dostarczania, odbioru i dezynfekcji) oraz sposobu udzielania informacji telefonicznie https://www.medicam.pl/index.php/pl/sections/dla-pacjenta/niezbednik-pacjenta-w-tzw-oddziale-covid

 

Pozostałe zmiany opublikowane w Komunikacie nr 1 z dn. 23.10.2020 r oraz Komunikacie nr 2 z dn. 27.10.2020 r. pozostają bez zmian, tj.:

 • z dn. 26.10.2020 r. wstrzymuje się przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych,
 • dopuszcza się wykonywanie przyjęć planowych do zabiegów nie wymagających znieczulenia z udziałem zespołu znieczulającego anestezjologicznego (zabiegi w znieczuleniu miejscowym),
 • nadal utrzymuje się przyjęcia planowe w oddziale leczenia uzależnień i oddziale pediatrycznym,
 • dopuszcza się przyjęcia planowe ze wskazań pilnych szczególnie uzasadnione koniecznością bezwzględnego wykonania zabiegu zwłaszcza w przypadku zabiegów onkologicznych,
 • zasady przyjęć i wykonywania testów w oddziałach, w których utrzymano przyjęcia planowe, oraz u pacjentów planowych pilnych pozostają jak dotychczas.
 • od dnia 27.10.2020 r. zawiesza się działalność Oddziału Neurochirurgicznego, z zastrzeżeniem wykonywania zabiegów neurochirurgicznych pilnych / ratujących życie i opieką pooperacyjną w innych oddziałach zabiegowych,
 • od dnia 27.10.2020 r. zawiesza się działalność Poradni Neurochirurgicznej.