KOMUNIKAT nr 3 Zwiększenie ilości łóżek w Oddziale COVID

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że:

  • od dnia 06.11.2020 r. decyzją wojewody nr 4/2020 zwiększona została o 16 liczba łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia / zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w tzw. Oddziale COVID, który stanowi obecnie 36 łóżek,
  • poprzednią decyzją wojewody nr 3/2020 zmniejszono liczbę łóżek w w/w oddziale z 22 do 20, polecając jednocześnie zwiększenie do 4 liczby łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia / zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,

Pozostałe zmiany opublikowane w Komunikacie nr 1 z dn. 23.10.2020 r oraz Komunikacie nr 2 z dn. 27.10.2020 r. pozostają bez zmian, tj.:

  • z dn. 26.10.2020 r. wstrzymuje się przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych,
  • dopuszcza się wykonywanie przyjęć planowych do zabiegów nie wymagających znieczulenia z udziałem zespołu znieczulającego anestezjologicznego (zabiegi w znieczuleniu miejscowym),
  • nadal utrzymuje się przyjęcia planowe w oddziale rehabilitacji, oddziale leczenia uzależnień i oddziale pediatrycznym,
  • dopuszcza się przyjęcia planowe ze wskazań pilnych szczególnie uzasadnione koniecznością bezwzględnego wykonania zabiegu zwłaszcza w przypadku zabiegów onkologicznych,
  • zasady przyjęć i wykonywania testów w oddziałach, w których utrzymano przyjęcia planowe, oraz u pacjentów planowych pilnych pozostają jak dotychczas.
  • od dnia 27.10.2020 r. zawiesza się działalność Oddziału Neurochirurgicznego, z zastrzeżeniem wykonywania zabiegów neurochirurgicznych pilnych / ratujących życie i opieką pooperacyjną w innych oddziałach zabiegowych,
  • od dnia 27.10.2020 r. zawiesza się działalność Poradni Neurochirurgicznej.