KOMUNIAKT nr 9

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informujemy, że:

  • z dn. 14.04.2020 r. zakończyła się kwarantanna w Oddziale Chorób Wewnętrznych i tym samym żaden z oddziałów nie jest objęty kwarantanną,
  • wszystkie oddziały szpitalne działają w trybie pilnym/nagłym (w tym SOR),
  • realizacja świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (Przychodnia z Poradniami) oraz w Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – w trybie pilnym / nagłym bądź w formie teleporad,
  • Zakłady Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologicznej i Obrazowej działają w trybie pilnym/nagłym,
  • obowiązują zasady przyjęć pacjentów w trybie nagłym opisane we wcześniejszym artykule: https://www.medicam.pl/index.php/pl/3810-zasady-przyjecia-pacjenow-w-trybie-naglym

  • do 19.04.2020 r. potrwa żywienie pacjentów w trybie cateringowym, a z dn. 20.04.2020 r. wznowiona zostanie działalność szpitalnego działu żywienia,
  • w dalszym ciągu do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin, a dostęp do budynków szpitalnych poza pacjentami ma wyłącznie personel upoważniony przez szpital,
  • obowiązuje forma przekazywania przesyłek dla pacjentów hospitalizowanych w budynkach szpitalnych objętych zakazem wstępu osób postronnych / odwiedzających – w tej sytuacji wystarczy dokładnie zapakować przekazywane przedmioty (m.in. ubrania, artykuły spożywcze, środki higieniczne, książki itp.), precyzyjnie ją opisać (imię i nazwisko odbiorcy oraz oddział, na którym przebywa) i przekazać pracownikowi Portierni (zlokalizowanej przed szpitalem) w godzinach 7:00 – 15:00.