Kolejna edycja NutritionDay za nami

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

SPZZOZ w Gryficach w 2017 roku uczestniczył po raz kolejny w międzynarodowym programie badań porównawczych dotyczących żywienia Pacjentów w szpitalach, które tym razem przeprowadzone zostało wśród Pacjentów oddziałów: ChirurgicznegoNeurologicznegoRehabilitacyjnego i Chorób Wewnętrznych. Szpital spełnił kryteria i uzyskał certyfikaty a tym samym – poprzez udział w programie – przyczynił się do utrzymania i poprawy jakości opieki żywieniowej na całym świecie.

Uczestnictwo w programie NutritionDay było możliwe dzięki zaangażowaniu funkcjonującego w SPZZOZ w Gryficach Komitetu ds. Terapii Żywieniowej pod przewodnictwem dr Dariusza Karonia oraz Dietetyka Klinicznego Mai Czerwińskiej i Pielęgniarki Żywieniowej Krystyny Walenckiej.