KAPSUŁA CZASU WMUROWANA. W ŚRODKU M.IN. AKT EREKCYJNY

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Największa od lat inwestycja w Szpitalu w Gryficach ruszyła pełną parą.

12 października 2018 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie Projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”.

Główną częścią uroczystości było wmurowanie kapsuły czasu, w której znalazły się przede wszystkim:

  • Dyrektor SPZZOZ w Gryficach Piotr Sołtysiński
  • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Gorzka
  • Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Danuta Kowalewska
  • Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa
  • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć
  • Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach Artur Łącki

Dyrektor SPZZOZ w Gryficach, jako Gospodarz uroczystości, zamieścił wszystkie dokumenty w kapsule, szczelnie ją zamknął i rozpoczął wmurowywanie w posadzce wraz ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się ordynatorzy oddziałów szpitala i kierownicy komórek organizacyjnych. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele firmy Mostostal Warszawa S.A.:

  • Jacek Szymanek – Członek Zarządu
  • Marcin Sierpowski – Dyrektor Oddziału Zachodniego
  • Paweł Kwiecień – Rzecznik Prasowy
  • Adrian Ciemniak – Kierownik Kontraktu

Podczas wystąpień dyrekcji i przedstawicieli władz województwa pojawił się szereg deklaracji dalszego wspierania naszej placówki, tak w rozwój infrastruktury i technologii jak i w godne i bezpieczne warunki pracy.

Już za niespełna dwa lata planowane jest oddanie do użytku nowej części szpitala.