Jak ważne jest żywienie podczas leczenia – dr Dariusz Karoń w Radiu Szczecin

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda żywienie pacjentów w szpitalach w Polsce. Kontrola NIK nie obejmowała SPZZOZ w Gryficach.

W dniu 25.04.2018 w Radiu Szczecin odbyła się dyskusja poświęcona tematowi żywienia pacjentów w szpitalach w kontekście wyników kontroli NIK’u; wśród zaproszonych rozmówców był m.in. dr Dariusz Karoń – lekarz anestezjolog i Przewodniczący Komitetu ds. Terapii Żywieniowej funkcjonującego w SPZZOZ w Gryficach.

Zapraszamy do wysłuchania audycji:
http://radioszczecin.pl/276,6365,najwyzsza-izba-kontroli-o-jedzeniu-w-szpitalach-