Infolinia Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Uwaga! Od 1 stycznia 2014 roku Zachodniopomorski Oddział NFZ dysponuje nowymi numerami Infolinii:
dla telefonów stacjonarnych tel. 801 00 22 72, dla telefonów komórkowych tel. 91 881 99 72!

(nieaktualne dla obsługi ubezpieczonych w ZOW NFZ stają się numery dotychczasowej całodobowej informacji, tel. 91 46 45 045 oraz 194 94.)

Bezpośrednie połączenie z merytorycznymi pracownikami ZOW NFZ możliwe jest także pod następującymi numerami telefonów:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUZ, tel. 91 425 11 50
  • Zintegrowany Informator Pacjenta, ZIP, tel. 91 425 11 50
  • Ubezpieczenie dobrowolne, tel. 91 425 11 50
  • Leczenie uzdrowiskowe, tel. 91 425 11 51
  • Rejestracja wniosków na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne, 91 425 11 52
  • Przyjmowanie skarg i wniosków, 91 425 10 50 lub 91 425 10 52


Informujemy ponadto, że informacji o miejscach udzielania świadczeń w ramach NFZ udziela całodobowo firma Info-Medic z Koszalina pod bezpośrednim numerem 94 716 60 60.

Od 1 stycznia 2014 roku, pod dotychczasowym ogólnym numerem telefonu do ZOW NFZ, tel. 91 425 10 00, dzwoniący otrzymuje informację o dwóch nowych numerach całodobowej obsługi telefonicznej Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ:

801 00 22 72
– dla telefonów stacjonarnych-

91 881 99 72
– dla telefonów komórkowych-

Pod tymi numerami dostępne jest:

  • odsłuchanie nagranych informacji
  • połączenie z całodobową informacją telefoniczną obsługiwaną przez zewnętrzną firmę
  • połączenie telefoniczne z pracownikiem NFZ – tak jak dotychczas, w godzinach obsługi świadczeniobiorców (poniedziałek – piątek, godz. 8.15-15.45; środa, godz. 9-17.45)

Nagrane informacje dotyczą tematów, o które ubezpieczeni pytają najczęściej, i które nie wymagają rozmowy z pracownikiem merytorycznym:
1. Sprawy do załatwienia w NFZ
1.1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUZ
1.2. Zintegrowany Informator Pacjenta, ZIP
1.3. Ubezpieczenie dobrowolne
1.4. Leczenie uzdrowiskowe
1.5. Rejestracja wniosków na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
1.6. Przyjmowanie skarg i wniosków

2. Jak do nas trafić?

3. Godziny otwarcia

4. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
4.1. Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
4.2. Adresy przychodni dyżurnych
4.3. Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

5. Pomoc w nagłych przypadkach
5.1. Zasady korzystania z pomocy
5.2. Kiedy wezwać pogotowie ratunkowe
5.3. Szpitalne Izby przyjęć
5.4 Oddziały ginekologiczno-położnicze
5.5. Szpitalne Oddziały ratunkowe
5.6. Stomatologiczna pomoc doraźna

Koszty połączenia z Infolinią liczone są jak za połączenie lokalne według cennika danego operatora.

Biuro Prasowe ZOW NFZ
źródło: www.nfz-szczecin.pl