Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

ZASADY PORODU RODZINNEGO W SPZZOZ W GRYFICACH

ZASADY PORODU RODZINNEGO W SPZZOZ W GRYFICACH

1.      Porody rodzinne mogą odbywać się tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza nadzorującego dyżur.

2.      Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami porody rodzinne powinny odbywać się w sali porodowej z oddzielnym węzłem sanitarnym. Szpital dysponuje jedną salą porodową spełniającą powyższe wymagania, a zatem udział w porodach powinien zostać wcześniej zgłoszony i zaplanowany. Zapisy możliwe są pod numerem tel. 91 384 20 61 wew. 254.

3.      W przypadku braku miejsca w sali z oddzielnym węzłem sanitarnym porody rodzinne nie będą mogły się odbywać, zaś informacja o ewentualnej możliwości wejścia na salę porodową zostanie udzielona po kontakcie z lekarzem dyżurnym oddziału.

4.      W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba.  

5.      Osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym podlega zasadom reżimu sanitarnego ustalonego przez Dyrektora SPZZOZ w Gryficach, w szczególności:

1)      musi być osobą zdrową, bez cech infekcji a decyzję o wejściu osoby towarzyszącej do sali porodowej podejmuje każdorazowo personel oddziału zgodnie z ust. 1, po przeprowadzeniu wywiadu,  zbadaniu temperatury ciała i ocenie „ankiety dla osób odwiedzających”;

2)      przed wejściem na salę porodową jest zobowiązana do wypełnienia „ankiety dla osób odwiedzających” według załącznika, zaś w razie niewyrażenia zgody na powyższe, zastosowanie znajdzie ust. 10 niniejszego regulaminu.

3)      pod nadzorem położnej z sali porodowej przebiera się w środki ochrony osobistej (fartuch jednorazowy, czepek, ochraniacze na buty, maska chirurgiczna), które zapewnia szpital;

4)      przez cały czas pobytu w sali porodowej ma założoną maskę (zakrywającą nos i usta) oraz często dezynfekuje ręce;

5)      może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie;

6)      ściśle podporządkowuje się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego;

7)      przebywa tylko w wyznaczonym pomieszczeniu, nie opuszcza go i przez cały okres pobytu na sali porodowej zachowuje bezpieczny dystans wobec innych osób;

6.      Zasady określone w ust. 5 podlegają modyfikacjom lekarza nadzorującego dyżur zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z danego przypadku;

7.      Ocena stanu zdrowia osoby towarzyszącej przy porodzie polega na:

1)      Ocenie ankiety „ankiety dla osób odwiedzających”;

2)      Kontroli temperatury ciała;

3)      Wywiadzie lekarskim.

8.      Znosi się obowiązek wykonywania przez osoby towarzyszące w porodzie rodzinnym testów w kierunku wirusa SARS CoV-2 oraz kontroli certyfikatów szczepień.

9.      Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej w przypadku porodu zabiegowego i cięcia cesarskiego.

10.      Nieprzestrzeganie zasad określonych w ustępach od 1 do 7 przez osobę towarzyszącą skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji porodu rodzinnego.

 


Ankieta epidemiologiczna.pdf 
 

 

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP