Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ RODZINY I OSOBY BLISKIE

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ RODZINY I OSOBY BLISKIE

§ 1

1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przez rodziny i osoby bliskie odbywają się:

1) w dni powszednie - w godzinach od 15:00 do 17:00;
2) w dni świąteczne - w godzinach od 13:00 do 17:00.

2. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:

1) Lekarze kierujący oddziałami szpitalnymi - w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00;
2) Lekarze dyżurujący - w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza godzinami określonymi w ust. 2 pkt 1) oraz w weekendy i dni świąteczne.

3. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin w przypadku pacjentów izolowanych i reżimowych.

4. Ze względów epidemiologicznych, osoby odwiedzające są zobowiązane do wypełnienia „ankiety dla osób odwiedzających” według załącznika, zaś w razie niewyrażenia zgody na powyższe, sekretarka danego oddziału dokona adnotacji o niedochowaniu powyższego wymogu na pustym formularzu ankiety. Ankiety wypełnione przez odwiedzających oraz ankiety opatrzone adnotacją sekretarki oddziałowej o odmowie jej przeprowadzenia są dołączane do historii choroby odwiedzanego pacjenta.

5. Obowiązują następujące zasady odwiedzin:

1) Odwiedzin nie mogą realizować osoby z objawami choroby infekcyjnej, a decyzję o wejściu odwiedzających do oddziału podejmuje każdorazowo personel oddziału;
2) Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych.
3) Jednoczasowo u pacjenta może przebywać jedna osoba.
4) Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zachowania wszelkich środków ostrożności wymaganych przez personel medyczny, a czas odwiedzin ograniczyć do niezbędnych potrzeb;
5) Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu (np. przed oddziałem szpitalnym).
6) Ilość artykułów dostarczanych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.
7) Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk i za zgodą personelu medycznego.

§ 2

Zalecenia dla osób sprawujących dodatkową opiekę nad dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym

1. Z chorym dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym może przebywać tylko jedna osoba.

2. Osoba przebywająca z chorym dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym jest zobowiązana do wypełnienia „ankiety dla osób odwiedzających” według załącznika, zaś w razie niewyrażenia zgody na powyższe, sekretarka oddziału dokona adnotacji o niedochowaniu powyższego wymogu na pustym formularzu ankiety. Ankiety wypełnione oraz ankiety opatrzone adnotacją sekretarki oddziałowej o odmowie jej przeprowadzenia są dołączane do historii choroby odwiedzanego pacjenta.

3. Znosi się obowiązek wykonywania przez osoby sprawujące dodatkową opiekę nad dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym testów w kierunku wirusa SARS CoV-2 oraz kontroli certyfikatów szczepień.

Załączniki:

formularz ankiety dla osób odwiedzających

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP