Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 
smaller font default font larger font

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W 2012 r. na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze Fundusz wydał ponad 660 milionów złotych (664 503 259 zł). Zaopatrzenie jednej osoby kosztowało średnio 606,15 zł. Jeśli chcesz wiedzieć ile NFZ wydał na Twoje leczenie zaloguj się do ZIP i przejdź do zakładki Rejestr Usług Medycznych.

Nie masz jeszcze konta w ZIP? Zarejestruj się żeby uzyskać dostęp do swoich danych.

Jeżeli z powodu choroby lub wypadku potrzebujesz oprócz leków i rehabilitacji także np. wózka inwalidzkiego, aparatu ortopedycznego, protezy kończyny, czy zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych, możesz taki sprzęt lub przedmiot zakupić za niższą cenę dzięki refundacji z NFZ.

Ważne! Podstawą do uzyskania dofinansowanego takiego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzone w oddziale Funduszu do którego został zgłoszony pacjent. Zlecenie wystawia specjalista określonej dziedziny medycyny, np. zlecenie na aparat słuchowy - laryngolog, na soczewki okularowe - okulista, a na protezę piersi - onkolog.

W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu. Zlecenie może być dostarczone do NFZ osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Informacje o punktach, w których potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne można uzyskać w oddziale wojewódzkim NFZ lub na jego stronie internetowej.

Zasady finansowania

Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze otrzymujesz na własność. NFZ finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach ministra zdrowia (100%, 70%, 50%). Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, dopłacisz różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Warto pamiętać, że

  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • osobom represjonowanym,
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

przysługuje prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze

Podstawą do zaopatrzenia w:

  • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych,
  • pieluchy anatomiczne,
  • pieluchomajtki,
  • sprzęt stomijny,
  • cewniki,
  • worki do zbiórki moczu,

jest prawidłowo wypełniona "Część A" zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie wraz z ważną, wystawioną i potwierdzoną przez oddział wojewódzki NFZ, "Częścią B" tego zlecenia.

"Część B" zlecenia wystawiana jest przez oddział wojewódzki NFZ na podstawie "Części A" pierwszego zlecenia na środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie, maksymalnie na okres 12 miesięcy, lub na okres określony w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wystawiane przez zlecającego "Części A" zleceń, w okresie ważności "Części B", nie wymagają potwierdzenia przez oddział Funduszu.

Realizacja zlecenia następuje u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z NFZ. Informację o miejscach realizacji znajdziesz w zakładce Gdzie się leczyć.

Świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien odnotować w "Części B" zlecenia jego realizację, wpisując słownie miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie, a na zleceniu - datę otrzymania przez pacjenta zaopatrzenia w środki pomocnicze.

Ważne! Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, środki pomocnicze przysługują "raz na miesiąc", dlatego realizacja zleceń na dany miesiąc możliwa jest wyłącznie do ostatniego dnia danego miesiąca. Zasada ta obowiązuje również w przypadku realizacji zlecenia na zaopatrzenie w środki comiesięczne, wystawionego na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące z zachowaniem 30 dniowego terminu ważności zlecenia. Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze (niecykliczne)

Ten rodzaj zaopatrzenia wydawany jest na zlecenie lekarza. Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz osoby uprawnione do wystawiania zleceń określa rozporządzenie ministra zdrowia. Jeżeli otrzymałeś takie zlecenie, możesz zrealizować je (potwierdzone i zaewidencjonowane) u każdego świadczeniodawcy, który podpisał umowę z Funduszem.

Należy pamiętać, że zlecenie traci ważność po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty jego wystawienia. Datą realizacji świadczenia jest data odbioru (wpisana w zleceniu). Od niej obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

W przypadku braku środków finansowych na refundację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oddział Funduszu tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie, a ważność zlecenia zostaje przedłużona o czas oczekiwania w kolejce na potwierdzenie zlecenia. Od daty odbioru obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

Naprawy sprzętu

Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, aparatu ortopedycznego, protezy kończyny) jest zlecenie na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego. Druk wniosku możesz otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać ze strony internetowej. Pamiętaj, że po wypełnieniu zlecenie powinno zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu. Realizacja napraw odbywa się u świadczeniodawcy, u którego dokonano zakupu przedmiotu ortopedycznego.

Ważne! Zlecenie na naprawę traci ważność po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty potwierdzenia.

źródło:  https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2020 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP