Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Świadczenia opieki zdrowotnej

W 2012 r. ze świadczeń skorzystało 31 685 651 osób. Leczenie jednej osoby kosztowało średnio 1 585,04 zł*. Jeśli chcesz wiedzieć ile NFZ wydał na Twoje leczenie zaloguj się do ZIP i przejdź do zakładki Rejestr Usług Medycznych.

Nie masz jeszcze konta w ZIP? Zarejestruj się żeby uzyskać dostęp do swoich danych.

Informacje podstawowe

"Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie" (art. 15. ust. 1. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Pod tą ogólną definicją kryją się wszystkie czynności związane z ochroną Twojego zdrowia, które należą Ci się w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie ubezpieczenia w NFZ, Ty i Twoja rodzina, zgłoszona przez Ciebie do ubezpieczenia, możecie korzystać między innymi z:

 • badań i porad lekarskich,
 • leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, a w razie potrzeby także w domu,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki w ciąży i połogu,
 • opieki specjalistów różnych dziedzin medycyny,
 • badań diagnostycznych,
 • pielęgnacją chorych i niepełnosprawnych, oraz opieką nad nimi,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • orzecznictwa o stanie zdrowia,
 • protetyki i ortodoncji oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • pomocy doraźnej,
 • transportu sanitarnego,
 • niezbędnych leków i wyrobów medycznych,
 • leczenia uzdrowiskowego.

Wymienione świadczenia mogą być udzielane zarówno przez placówki publiczne, niepubliczne, przez osoby wykonujące zawód medyczny, czy przez grupową praktykę lekarską lub grupową praktykę pielęgniarek i położnych. Forma własności świadczeniodawcy nie jest istotna. Wszystkie podmioty powinny traktować Cię jednakowo.

Odpłatność za świadczenia

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną w NFZ, środki na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, pochodzą w większości ze składek - płaconych przez Ciebie i pozostałych ubezpieczonych. Leczenie innych osób, które także mają prawo do leczenia, pokrywane jest z budżetu państwa. Podstawą funkcjonowania tego systemu jest solidaryzm społeczny - niezależnie od tego, ile do niego wnosisz, masz takie same prawo do leczenia jak inni jego uczestnicy.

W polskim systemie ochrony zdrowia płatnikiem za świadczenia jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Z pieniędzy zebranych ze składek płaci świadczeniodawcom, z którymi zawarł umowę - lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom przychodniom, czy szpitalom, za leczenie Ciebie i Twojej rodziny. Fundusz finansuje te świadczenia, które znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia. W większości przypadków, kiedy korzystasz ze świadczeń, nie ponosisz żadnych kosztów leczenia. Niektóre świadczenia nie są jednak w całości finansowane przez NFZ i może się tak zdarzyć, że będziesz musiał za nie częściowo zapłacić. Z poniesieniem przez Ciebie kosztów może wiązać się np. wykupienie zleconych przez lekarza leków, środków pomocniczych czy też przedmiotów ortopedycznych. Dopłacić musisz także do zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium oraz zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Możesz ponieść również koszty niektórych usług transportu sanitarnego.

Zapłacisz także za wydanie:

 • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych;
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego wydawanego na Twoją prośbę, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, czy też uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku;
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego wydawanego na Twoją prośbę, jeżeli nie jest wydawane w celach pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ważne! Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy w celach rentowych lub ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia na zlecenie prokuratury lub sądu pokrywane są z budżetu państwa, jednak może się zdarzyć, że strony postępowania mogą zostać zobowiązane do ich pokrycia.

Jeżeli interesuje Cię ile kosztowało Twoje leczenie, ile za leki zapłacił Fundusz, zaloguj się do Zintegrowanego Informatora Pacjenta i przejdź do zakładki Rejestr Usług Medycznych.

Nie masz jeszcze konta w ZIP? Zarejestruj się żeby uzyskać dostęp do swoich danych.

Świadczeniodawca i jego obowiązki

Pamiętaj, że świadczeniodawca podpisując umowę z NFZ zobowiązał się do postępowania zgodnie z określonymi standardami. Dlatego zawsze powinieneś wymagać:

 • opieki i pomocy medycznej udzielanej zgodnie z zachowaniem należytej staranności,
 • przestrzegania praw pacjenta;
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 • udzielania świadczeń przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 • udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających określonym standardom, wyposażonych w certyfikowany i atestowany sprzęt medyczny,
 • umożliwienia Ci rejestracji w godzinach pracy placówki, bez wskazywania konkretnych dni i godzin oraz określania formy zapisu,
 • przyjęcia Cię w ustalonym, możliwie najkrótszym, terminie,
 • dokładnego poinformowania Cię o prowadzonym i planowanym leczeniu.

* Z wyjątkiem procedur płaconych ryczałtem (ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izby przyjęć oraz transportu sanitarnego).

źródło: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2020 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP