Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

 

ewus

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Dla Pacjenta

Zasady wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ

Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, masz prawo do refundowanych produktów (np. leków, materiałów opatrunkowych). Podstawą ich wydania jest recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept podlegających refundacji (także felczera).Receptę na leki refundowane możesz zrealizować w każdej aptece (lub punkcie aptecznym), która zawarła umowę z NFZ na realizację recept. Taka apteka oznaczona jest specjalną tablicą lub nalepką umieszczoną w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, zawierającą informację o zawarciu umowy oraz widoczne z zewnątrz logo NFZ (patrz rysunek).

tablica aŻeby zapisany na recepcie lek refundowany mógł być wydany z właściwą odpłatnością, recepta powinna być opatrzona unikalnym numerem nadanym przez NFZ i zawierać odpowiednie informacje dotyczące świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące przepisywanych leków.

Jakie dane pacjenta powinny być umieszczone na recepcie

 • imię i nazwisko;
 • miejsce zamieszkania (najczęściej, ale także np. miejsca pełnienia służby wojskowej);
 • PESEL, a w przypadku dziecka do pierwszego roku życia, które nie posiada numeru PESEL, bądź nie można takiego numeru ustalić, na recepcie podaje się PESEL opiekuna dziecka z odpowiednią adnotacją i podpisem osoby wystawiającej receptę;
 • w przypadku osób do 18. (osiemnastego) r.ż. także wiek;
 • numer oddziału NFZ,
 • jeżeli przysługują Ci uprawnienia dodatkowe, osoba wystawiająca receptę powinna umieścić na niej właściwy kod. Jeżeli ich nie posiadasz - w miejscu przeznaczonym na ich wpisanie powinien zostać umieszczony znak X.

Prawidłowo wystawiona recepta musi także posiadać datę wystawienia, datę realizacji (jeżeli jej nie określono - znak X) oraz zostać opatrzona odręcznym podpisem i pieczątką osoby wystawiającej receptę. Odręcznym podpisem i odciskiem pieczątki osoby wypisującej powinna być opatrzona także każda zmiana treści recepty.

Warto wiedzieć

  • Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 (pięć) różnych leków gotowych, środków spożywczych, wyrobów medycznych.
  • Na jednej recepcie może zostać przepisana pojedyncza ilość leku recepturowego.
  • Osoba przepisująca leki może wystawić do 3 (trzech) recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 (dziewięćdziesiąt) dni.
  • Wymiary recepty będącej przedmiotem refundacji nie mogą być mniejsze niż 90x200 mm.

Ważne! Pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia - także leki. Niedopuszczalne jest wystawianie recept i zmuszanie pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie informacyjnej.

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę (także na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego), lekarz rodzinny może wystawiać recepty refundowane w celu kontynuacji terapii zleconej przez specjalistę. Zaświadczenie powinno zawierać rozpoznanie choroby i zalecaną farmakoterapię.

źródło: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2020 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP