Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font
Błąd
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /medicam/images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/rezonans_magnetyczny,Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /medicam/images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/sor, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1
Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/rezonans_magnetyczny,Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/sor, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1

Aktualności

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

Do korzystania poza kolejnością, za okazaniem właściwego dokumentu, ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają prawo*:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni
 • inwalidzi wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanciDo korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych mają prawo m.in.**:

 • inwalidzi wojenni
 • inwalidzi wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

 

Podstawa prawna
*Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
** Zgodnie z art. 57 ustawy, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika;
 2. dentysty;
 3. dermatologa;
 4. wenerologa;
 5. onkologa;
 6. okulisty;
 7. psychiatry;
 8. dla osób chorych na gruźlicę;
 9. dla osób zakażonych wirusem HIV;
 10. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 11. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 12. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 13. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/n-1587-2.htm

Dostarczenie rezonansu magnetycznego

W dniu 29 marca 2011 roku do SPZZOZ w Gryficach został dostarczony przez firmę Alteris sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach rezonans magnetyczny.

Koszt zakupu został sfinansowany w całości funduszy własnych.

 

 

{gallery}stories/spzzoz/aktualnosci/2011/rezonans_magnetyczny,Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}

Gazele Biznesu 2010

Logo2010

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach został wyróżniony nagrodą "Gazela Biznesu".

 

 

 
 
Wyróżnienie to przyznawane jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom. Główne kryteria rankingu to stały wzrost obrotów w ostatnich trzech latach i osiągane zyski. Nagradzane firmy muszą również wyróżniać się dobrą reputacją i uczciwością w prowadzeniu biznesu.

Wizyta akredytacyjna

W dniach 13 - 15 kwietnia 2011 r. w Szpitalu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej".

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach

Szpitalny Oddział RatunkowyW dniu 25 stycznia 2011 roku nastąpiło otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po modernizacji oraz dostawie sprzętu medycznego i wyposażenia.
Projekt pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach" polegał na wykonaniu robót modernizacyjnych, dostawie sprzętu medycznego i wyposażenia (wymiana i doposażenie) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Doprowadzenie SOR do stanu zgodnego z  prawem to warunek poprawy zabezpieczenia medycznego obszaru poprzez poprawę jakości świadczonych usług.

Zakres robót budowlanych, zakup sprzętu medycznego wynikał z konieczności dostosowania SOR do obowiązujących przepisów:
 • rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 III 2007 roku w sprawie SOR,
 • rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 XI 2006 roku w sprawie wymagań w jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
 • rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 IV 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Grupy docelowe do których adresowany jest projekt to potencjalni pacjenci SOR:
 • ofiary zdarzeń nagłych z przyczyn zewnętrznych w tym dzieci i młodzież (najbardziej narażona grupa wiekowa na urazy wypadkowe),
 • populacja w wieku produkcyjnym narażona na nagłe skutki chorób cywilizacyjnych, czyli zasoby pracy z zagrożeniem życia z powodu chorób układu krążenia oraz przyczyn zewnętrznych (tj. wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, urazów),
 • pacjenci w wieku podeszłym poprodukcyjnym narażeni na nagłe powikłania chorób cywilizacyjnych prowadzące do trwałego inwalidztwa i pogorszenia komfortu życia, a tym samym zwiększenia obciążenia budżetu państwa z tytułu pomocy socjalnej.

Potrzeby odbiorców projektu, na które projekt może odpowiedzieć to:
 • pomoc medyczna w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • utrzymanie zdrowia i życia,
 • poprawa zdrowotności.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Koszt całkowity projektu: 7 493 073,66 zł
Wartość dotacji: 5 789 873,02 zł

 

{gallery}stories/spzzoz/aktualnosci/2011/sor, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}

 
 

Projekt wpisuje się więc w cele szczegółowe Programu Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia", tj. obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
Dostosowanie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do obowiązujących wymogów prawnych spowoduje poprawę skuteczności działań w stanach zagrożenia życia, poprzez zwiększenie wskaźnika przeżywalności ofiar nagłego zagrożenia zdrowotnego, skrócenia czasu udzielenia kwalifikowanej pomocy specjalistycznej ofiarom w stanie zagrożenia życia i przybliżenia ich do wskaźników osiąganych przez jednostki ratownictwa medycznego krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP