Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Aktualności

KOMUNIKAT nr 9 z dn. 19.01.2022 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje, że:

 1. na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.), z dniem 19 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania Punktu TRIAGE:

Punkt TRIAGE zlokalizowany bezpośrednio na wejściu do budynku Przychodni Specjalistycznej, dedykowany jest wszystkim pacjentom, w szczególności udającym się do:

 • Poradni specjalistycznych,
 • Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RTG, RM, TK),
 • Działu Rehabilitacji,
 • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
 • Izby Przyjęć głównej i funkcjonujących przy oddziałach szpitalnych (pediatryczna, ginekologiczno-położnicza, okulistyczna).

U Pacjentów udających się do jednostek zlokalizowanych w osobnym kompleksie budynków, tj.

 • Oddziału Psychiatrycznego,
 • Oddziału Dziennego Psychiatrycznego,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego,
 • Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu,
 • Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu,
  wykonywany będzie triage bezpośrednio w w/w jednostkach na tych samych zasadach.

W ramach prowadzonego triage’u wykonane będą następujące czynności:

 • wywiad w kierunku podstawowych objawów (kaszl, duszność, gorączka, zaburzenia węchu i smaku, kontakt z osobami zakażonymi, orzeczona kwarantanna),
 • pomiar temperatury zewnętrznej po ogrzaniu miejsca badania,
 • dopilnowanie wykonania dezynfekcji rąk i właściwego założenia maseczki.
 • przekazanie pacjentom udającym się do poradni specjalistycznej / izby przyjęć i ewentualnemu opiekunowi / rodzicowi „Ankiety triage przed wizytą w …”, z poleceniem oddania wypełnionej i podpisanej ankiety personelowi docelowej poradni lub izby przyjęć. Pacjenci mogą pobrać i wydrukować ankietę samodzielnie.

  Każdy pacjent podlegający triażowi wypełnia ankietę i oddaje ją personelowi jednostki, do której się udaje; jeśli w danym dniu Pacjent udaje się do więcej niż jednej jednostki i nie opuszcza budynku szpitala/przychodni, wypełnia tylko jedną ankietę i oddaje ją w pierwszej jednostce, w której odbywa się wizyta – w pozostałych jednostkach informuje personel, w której jednostce zdał wypełnioną ankietę.

 1. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711), art. 5, art. 33 i 34 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845), z dniem 14 stycznia 2022 roku wprowadzony został zaktualizowany „Regulamin odwiedzin pacjentów przez rodziny i osoby bliskie w SPZZOZ w Gryficach”, którego treść została opublikowana na stronie internetowej mediacm.pl w zakładce „dla Pacjenta”, link: http://www.medicam.pl/index.php/pl/sections/dla-pacjenta/regulamin-odwiedzin
  i jednocześnie straciły moc postanowienia opublikowane w komunikacie nr 7 z dn. 09.11.2021 r.
   
 2. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711), art. 5 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845), z dniem 11 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały zaktualizowane „Zasady porodu rodzinnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach”, których treść została opublikowana na stronie internetowej mediacm.pl w zakładce „dla Pacjenta”, link: http://www.medicam.pl/index.php/pl/sections/dla-pacjenta/zasady-porodu-rodzinnego

 

 

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP