III Światowy Dzień Spirometrii

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniach 10-20 września 2014 r w Polsce obchodzony będzie III Światowy Dzien Spirometrii (III SDS). Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc.

Ta edycja dni spirometrii będzie poświecona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Motywem przewodnim III SDS jest jakość powietrza, którym oddychamy, a hasło całości  kampanii  Healthy lungs for life brzmi – „Oddychaj czystym powietrzem” (Breathe Clean Air).

Badania spirometryczne wykonać można w

Poradni Alergologicznej SPZZOZ w Gryficach
ul. Niechorska 27
tel. (91) 384 20 61 wew. 208

w dniach 10.09 (środa), 12.09 (piątek) oraz 19.09 (piątek) 2014 roku