Historia szpitala

Historia szpitala

Koncepcja lokalizacji 500-łóżkowego szpitala wielospecjalistycznego w Gryficach powstała pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. W dużej mierze wynikało to z nadmiernej koncentracji zakładów opieki zdrowotnej na terenie miasta Szczecina, z jednoczesnym brakiem odpowiedniej ilości miejsc szpitalnych w terenie. Na początku lat 70. przystąpiono do budowy obiektu, składającego się z pawilonu przeznaczonego na przychodnię specjalistyczną i trzech budynków szpitalnych, w tym osobnego pawilonu dla oddziału chorób zakaźnych. Budowę ukończono na początku lat 80. Szpital rozpoczął funkcjonowanie początkowo w zakresie 4 specjalności podstawowych, a następnie wraz z dopływem kadry, uruchamiano kolejne oddziały dla różnych specjalności. Ostatecznie w 1985 roku Szpital funkcjonował już w pełnym zakresie. 12 kwietna 1985 roku odbyła się uroczystość nadania Szpitalowi imienia profesorów Julii i Witolda Starkiewiczów. Od samego początku istnienia nowy szpital w Gryficach przyjął na siebie rolę ośrodka wspomagającego działalność okolicznych szpitali, a w szczególności placówek w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Resku. Wraz z rozwojem kolejnych oddziałów szpitalnych, dynamicznie rozwijano ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, co było wynikiem ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez personel zatrudniony w szpitalu. Proces ten jest kontynuowany nieprzerwanie i w połączeniu z ciągłą poprawą standardów lokalowych i epidemiologicznych służy pacjentom Szpitala. W1991 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Gryficach zmienił nazwę na Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Siedem lat później uzyskał samodzielność i jako Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zawarł umowę z Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych na świadczenie usług zdrowotnych. Dynamiczny rozwój Szpitala w latach 1996-2001 ukoronowany został przyznaniem w 1999 roku II poziomu referencyjności przez Ministra Zdrowia. Oznacza to, że Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny w Gryficach udziela świadczeń o II poziomie referencyjności dla ludności gmin: Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Brojce, Karnice, Rewal, Łobez, Resko, Dobra Nowogardzka, Węgorzyno, Radowo Małe, Nowogard, Osina, Kamień Pomorski, Golczewo, Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów, Świerzno i Świnoujście. Organem tworzącym i sprawującym nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Gryficach jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Dyrektorzy SPZZOZ w Gryficach