Fundacja „Pomorzanin” umila dzieciom pobyt w szpitalu

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W imieniu najmłodszych Pacjentów SPZZOZ w Gryficach serdecznie dziękuje Fundacji Edukacji i Rozwoju „Pomorzanin” z Gryfic za przekazanie w tym tygodniu kolejnych zabawek do świetlicy oddziału pediatrycznego.

Już w zeszłym roku Fundacja zorganizowała i przekazała Szpitalowi w Gryficach paczki z książeczkami, łamigłówkami, kolorowankami, kredkami, mazakami, grami planszowymi itp. dla dzieci, które z racji pobytu w szpitalu mają utrudniony dostęp do różnych form aktywności intelektualnej.

Jak zapewnia Prezes Fundacji Pani Magdalena Piotrowicz-Kopeć, głównym celem Fundacji jest wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia szerokiego dostępu do wszelkiej formy edukacji. Dba się, aby przekazywane zabawki miały walory edukacyjne, były ciekawe i umożliwiały rozwój nawet w warunkach szpitalnych, czyniąc pobyt w szpitalu mniej przykry.

Jeszcze raz dziękujemy!