EWAKUACJA PACJENTÓW, DUŻE ZADYMIENIE, AKCJA STRAŻAKÓW!

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 28.09.2017 odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne zaplanowane przez SPZZOZ w Gryficach i Państwową Strażą Pożarną we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gryficach. Regularnie raz w roku testowany jest scenariusz pożaru w jednym z oddziałów szpitalnych, a tym razem akcja miała miejsce w oddziale rehabilitacyjnym.
Zasadniczym celem takich ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych tj. prawidłowego reagowania i podejmowania decyzji oraz skutecznej komunikacji a także zdobycie jakże cennego doświadczenia. Już tradycyjnie po zakończeniu całej akcji, każdy z uczestników mógł osobiście – ale pod nadzorem strażaków – przetestować działanie różnego rodzaju gaśnic na otwartym ogniu.

My zapraszamy do fotorelacji…

…a Wy pamiętajcie na co dzień, również w swoich domach! Widzicie ogień – dzwońcie 998 lub 112, nie bagatelizujcie sytuacji nawet po samodzielnie ugaszonym ogniu, istnieją pożary ukryte (m.in. w kanałach wentylacyjnych, w stropach), strażacy to fachowcy, najlepiej ocenią sytuację, zmierzą toksyczność powietrza w pomieszczeniu, wezwą niezbędne służby ratunkowe…