e-WUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniodawców

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

Od 1 stycznia 2013 roku pacjenci mogą potwierdzać w przychodniach i szpitalach swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

Potwierdzanie uprawnień odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy.
eWUŚ jest codziennie aktualizowany o dane otrzymywane m.in. z ZUS i KRUS.
eWUŚ przedstawia stan uprawnienia pacjenta w dniu, w którym dokonano weryfikacji.

Weryfikacja polega na wpisaniu do systemu numeru PESEL pacjenta; zielone światło oznacza potwierdzenie prawa do świadczeń, czerwone – brak potwierdzenia. W takiej sytuacji można okazać jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów, np. legitymację ubezpieczeniową, dolny odcinek druku RMUA czy zaświadczenie od pracodawcy .

W razie braku papierowego dokumentu potwierdzającego uprawnienie, ubezpieczony pacjent może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń. Formularz oświadczenia powinien być w każdej placówce opieki zdrowotnej posiadającej umowę z NFZ. Można też samemu go wydrukować, a w razie potrzeby wypełnić i złożyć u świadczeniodawcy.

Czerwone światło może być efektem nieprawidłowego zgłoszenia do ubezpieczenia, dokonanego przez płatnika składki, którym w większości przypadków jest pracodawca/ zleceniodawca i z nim tę sprawę należy wyjaśnić.

źródło: http://www.nfz-szczecin.pl