Duże zmiany w służbie zdrowia

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

(RESKO-ŁOBEZ). Dzierżawca szpitala w Resku i właściciel przychodni w Łobzie SPZZOZ Gryfice wciąż wykonuje remonty w swoich obiektach. Łącznie na te cele przeznaczył już około 7-8 milionów zł.

Szpital w Resku
Dotychczasowy koszt termomodernizacji szpitala w Resku wyniósł niemal 2,8 miliona zł. W ramach projektu termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach – oddział zamiejscowy w Resku została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ocieplone ściany zewnętrzne wraz z wymiana połaci dachowych i ociepleniem stropodachu. W celu poprawy efektywności źródła ciepła oraz ograniczenia kosztów eksploatacji zostały wymienione istniejące kotły na gazowe, które zapewniają ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody. Kotły na olej opałowy służą jako rezerwa lub awaryjne źródło ciepła. Zamontowano kolektory słoneczne, które służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W dni słoneczne nie ma konieczności dogrzewania wody; ta w zasobnikach osiąga temperaturę powyżej 60 st. C. Zasobniki mają pojemność kilku tysięcy litrów. Do współpracy z nowym źródłem ciepła przebudowie uległ węzeł ciepłej wody.

Wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne, jednocześnie dostosowując natężenie oświetlenia do obowiązujących norm.

Dotychczasowa instalacja oświetlenia ogólnego została wykonana w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Charakteryzowała się znacznym zużyciem technicznym, dużą awaryjnością oraz energochłonnością. Termomodernizacji podlegały również budynki: portierni, magazynowania i prosektorium, oddziału szpitalnego oraz zaplecza technicznego.
W byłym budynku administracyjnym przygotowywane są stanowiska dla mechanicznie wentylowanych pacjentów, dla których brakuje miejsc np. w klinikach. Dotychczas budynek został docieplony, posiada własną kotłownię gazową wraz z instalacją solarną do podgrzewania wody. Na razie NFZ nie kontraktuje takiej procedury medycznej w rozsądnych pieniądzach. Budynek czeka więc na swój czas.

Przychodnia w Łobzie

Ostatni generalny remont przychodni w Łobzie miał miejsce w latach 50. ubiegłego wieku. Tutaj realizowane są prace w zakresie termomoedrnizacji oraz przystosowania obiektu do norm ministerialnych. Na termomoedernizację w tym obiekcie przeznaczono kwotę powyżej 2,1 miliona zł. W jej ramach wykonuje się m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną, wykonanie ocieplenia styropianem, wymianę wyeksploatowanych okien drewnianych na energooszczędne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, wymianę wyeksploatowanych drzwi zewnętrznych na drzwi o niższych stratach ciepła, docieplenie stropu piwnic, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montaż węzła wymiennikowego ciepłej wody zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Kolejne działanie to modernizacja instalacji grzewczej, czyli wymiana wewnętrznej instalacji c.o. na nową, hermetyczną instalację o mocy grzewczej dostosowanej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.
Kolejne zadanie, poza termomodernizacją, to dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych  oraz remont gabinetów lekarskich. Budowa windy wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych będzie kosztować około miliona zł. Na to zadanie SPZZOZ Gryfice chce pozyskać pieniądze w dwóch etapach z PFRON (1. winda, 2. podjazd). Przygotowanie gabinetów i innych pomieszczeń będzie polegało na ich odświeżeniu (malowanie itp.), ponieważ instalacje wodne, centralnego ogrzewania i elektryczne są wymieniane przy okazji termomodernizacji.

Ale przebudowy i remonty oszacowane na około7-8 milionów zł łącznie to nie są jedyne działania podejmowane przez SPZZOZ Gryfice.

Przystosowują one obiekty szpitala i przychodni do współczesnych norm i mają za zadanie dostosować warunki pracy i leczenia. Są plany rozbudowy szpitala a w przychodni w Łobzie otwarcie gabinetów lekarzy specjalistów, których w powiecie łobeskim brakuje. Plan jest taki, aby po bezpośrednim badaniu w przychodni kompleksowe leczenie, jeśli to jest konieczne, zakończyło się w szpitalu w Resku bądź w Gryficach. Odczyt i interpretacja części wyników badań wykonywanych w Łobzie miałaby być wykonywana przez specjalistów w klinikach. W tym celu wybudowano w Resku sieć szerokopasmową a w Łobzie taka sieć powstanie.

MM, foto: Maciej Grala

źródło: Tygodnik Łobeski