Dożynki Gminne w Łobzie 6 wrzesień 2014

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 6 września 2014 roku na Starym boisku w Łobzie odbyły się gminne dożynki, na których Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zorganizował punkt, w którym można było wykonać bezpłatnie pomiar ciśnienia tętniczego oraz zmierzyć poziomu cukru we krwi oraz zapoznać się z ofertą prowadzonej przez SPZZOZ w Gryficach Przychodni MEDICAM w Łobzie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6.
U osób u których stwierdzono podwyższone ciśnienie lub zbyt wysoki poziom cukru we krwi przeprowadzone zostały konsultacje lekarskie.
W imprezie uczestniczył lekarz oraz pielęgniarka z Przychodni MEDICAM w Łobzie, którzy informowali uczestników dożynek o możliwości zapisania się do lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także ratownicy medyczni ze szpitala w Gryficach.

Wśród odwiedzających stoisko Przychodni MEDICAM w Łobzie był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie Pan Marek Bukato oraz Zastępca Burmistrza Łobza Pan Ireneusz Kabat.

Zapraszamy do

Przychodni MEDICAM Łobez, mieszczącej się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6
tel. (91) 573 25 12