Dostarczenie rezonansu magnetycznego

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W dniu 29 marca 2011 roku do SPZZOZ w Gryficach został dostarczony przez firmę Alteris sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach rezonans magnetyczny.

Koszt zakupu został sfinansowany w całości funduszy własnych.