Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy poradni

PORADNIA
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
alergologiczna

 

1000-1400

1000-1400

0900-1000
1400-1800

0800-1800

diabetologiczna

 

1000-1700

1400-1900

gastroenterologiczna

 

1200-1800

0900-1300

1200-1600

kardiologiczna

 

1200-1500

1200-1500

1600-2000

1200-1500

1600-2000

1000-1800

1100-1500

1600-2000

dermatologiczna

 

 0900-1300

 1000-1400

 0900-1300

neurologiczna

 

0930-1330

0900-1200

1200-1800

0900-1330

neurologiczna dla dzieci

 

1400-1800

1000-1400

0800-1200

gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

 

1400-1800

0900-1000

1000-1400

0800-1200

neonatologiczna

 

0800-1200

1400-1800

1000-1400

ginekologiczno – położnicza

0900-1100

0900-1100

0830-1400

0800-1400

0900-1100

chirurgii ogólnej

 

0800-1400

0800-1600

1200-1800

0800-1400

0800-1400

chirurgii plastycznej

 

0800-1330

0800-1300

0800-1330

0800-1330

0900-1100

neurochirurgiczna

 

 1400-1800

1400-1800

1400-1800

chirurgii urazowo – ortopedycznej

 

0800-0900
1000-1800

0800-0900
1000-1700

1000-1800

0800-1600

0800-1600

chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci

 

0900-1000

0900-1000

0900-1300

0900-1300

1400-1800

wad postawy dla dzieci i młodzieży

 

 0800-1300

0800-1100

 1400-1800

okulistyczna

 

0800-2000

0800-1500

0800-1500

0900-1500
przypadki pilne w oddziale

 0800-1300

sobota
0900-1500

otolaryngologiczna

 

1000-1400

1000-1400

1000-1400

urologiczna

 

1200-1600

0800-1200

 1400-1900

zdrowia psychicznego

 

0700-1900

0700-1800

0700-1500

1000-1800

0700-1500

leczenia uzależnień

 

1000-1400

1100-1900

1000-1400

1200-1600

1530-1730

rehabilitacyjna

 

 

1400-1800

1100-1500

1000-1400