DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA OCENIONA WZOROWO

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (ZDL) – działający w strukturze SPZZOZ w Gryficach – wziął udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i uzyskał zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi pozytywne oceny roczne dla wytypowanych analitów chemicznych spośród wszystkich ocenianych w programie za 2018 rok.

ZDL otrzymując świadectwo jakości na rok 2019, po raz kolejny dał gwarancję wiarygodności przeprowadzanych analiz medycznych, dzięki którym możliwy jest prawidłowy proces leczenia.