Decyzja o czasowym zaprzestaniu działalnosci leczniczej Oddziału Otolaryngologicznego SPZZOZ w Gryficach

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne