Covid-19 Szczepienia

Covid-19 Szczepienia

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatów Ministerstwa Zdrowia dotyczących wznowienia szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką, szczepionką Astra Zeneca od 8 marca przesyłam dodatkowe wytyczne dotyczące szczepienia osób z Grupy 0.

Osoby uprawnione do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w ramach Grupy 0 (wskazane w poprzednim komunikacie), które nie mają wystawionego e-skierowania, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do lekarza pracującego w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnione, celem wystawienia przez niego e-skierowania.

Jeśli nie jest możliwe wystawienie e-skierowań w ramach danego podmiotu leczniczego, rekomendujemy, aby kierownik danej placówki przygotował zbiorczą listę osób chętnych i uprawnionych do szczepień w ramach Grupy 0 oraz przekazał ją do szpitala węzłowego celem wystawianie e-skierowań dla tych osób – Poniżej do pobrania załącznik pn.: Formularz szczepień pracownicy (.xls)

W związku z powyższym, podmioty zakwalifikowane do szczepienia w ramach Etapu 0 (art. 29. Ust. 1 RRM z dn. 26.02.2021 r. z późniejszymi zmianami) proszę pracodawców o niezwłoczne zgłaszanie osób chętnych do zaszczepienia z uwagi na fakt, iż podanie szczepionki będzie możliwe w następnym tygodniu, tj. 15-19.03.2021 r.

Z poważaniem
Lidia Walicka – Koordynator ds. szczepień

tel. 502633110

 

Adres email do zgłoszenia
szczepienia@medicam.pl

Koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19
Lidia Walicka, tel. 502 633 110