Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikat akredytacyjny

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Licencja Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach informuje,że w dniu 10 lutego 2014 roku Zakład Anatomii Patologicznej SPZZOZ w Gryficach otrzymał na okres od 1 marca 2014 do 28 lutego 2017 roku Licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii przyznaną na wykonywanie:

badań histopatologicznych
badań immunohistochemicznych
badań cytologicznych (w zakresie cytologii aspiracyjnej cytologii złuszczeniowej z wyłączeniem cytologii szyjki macicy)
badań sekcyjnych

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004 OHSAS 18001:2007

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO14001:2004

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)

Certyfikat akredytacyjny

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2012

W 2012 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gryficach zdobył 874,46 pkt. i zajął 5 miejsce w Polsce, a 2 miejsce w województwie zachodniopomorskim w rankingu „Bezpieczny szpital 2012” w kategorii „Najlepsze zabiegowe szpitale publiczne: wielospecjalistyczne i onkologiczne” przygotowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Centrum Monitoringu Jakości w Ochronie Zdrowia”.

W rankingu udział wzięły 254 placówki, które przesłały ankiety ze szczegółowymi odpowiedziami na pytania dotyczące sposobów zarządzania, wyposażenia i leczenia pacjentów.

W 2012 roku po raz pierwszy „Rzeczpospolita” i „Centrum Monitoringu Jakości w Ochronie Zdrowia” przygotowali podranking, który pokazuje , w jakich polskich szpitalach zabiegi sa wykonywane z najwyższą dbałością o jakość obsługi i z których placówek pacjenci wychodzą najbardziej usatysfakcjonowani.

W kategorii „Najlepsze szpitale pod względem jakości opieki medycznej” Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gryficach zdobył 575,68 pkt. i zajął 5 miejsce w Polsce.

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2010

W 2010 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gryficach zdobył 857,8 pkt. i zajął 8 miejsce w Polsce, a 2 miejsce w województwie zachodniopomorskim w ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny szpital”

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2009

W 2009 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zdobył 857.89 pkt. i zajął 11 miejsce w Polsce, a 3 miejsce w województwie zachodniopomorskim w organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2009 w kategorii „Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne”.
W rankingu udział wzięło 264 szpitali z całego kraju. W 2009 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniając placówki z całego kraju brali pod uwagę zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi sanitarne, infrastrukturę, kondycję finansową), jakość opieki (otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem (warunki w salach, kwalifikacje personelu).

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2008

Stale podnosząc jakość świadczonych usług w organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2008 w kategorii „Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zdobył 830,81 pkt. zajmując 10 miejsce w Polsce oraz 1 w województwie zachodniopomorskim.

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2007

W organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2007 w kategorii „Szpitale publiczne wielospecjalistyczne i onkologiczne” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach po raz kolejny uplasował się w ścisłej czołówce polskich szpitali zajmując 33 miejsce w kraju zdobywając 787,41 pkt. oraz 3 miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2006

W organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2006 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach znalazł się w na pozycji 95 w skali kraju zdobywając 666,9 pkt. oraz 10 pozycję w województwie zachodniopomorskim.

Ogólnopolski Ranking Szpitali 2004

W organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Ogólnopolskim Rankingu Szpitali na 749 szpitali biorących udział w tym badaniu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach znalazł się w pierwszej setce szpitali zajmując 97 miejsce w skali kraju zdobywając 603.11 pkt. i 10 pozycję w województwie zachodniopomorskim.Ocenie podlegały warunki w jakich są leczeni pacjenci ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich bezpieczeństwo, jakość infrastruktury – wyposażenie placówek w aparaturę medyczną, jakość obsługi pacjentów, sposób zarządzania jednostką oraz jej sytuację finansową.