Certyfikat Akredytacyjny

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ma przyjemność poinformować, iż dniu 22. lipca 2011r. szpital uzyskał po raz kolejny certyfikat akredytacyjny potwierdzających spełnienie standardów akredytacyjnych. Tym samym SPZZOZ w Gryficach znalazł się na prestiżowej liście 100 organizacji w Polsce posiadających aktualny certyfikat akredytacyjny, co w znacznej mierze potwierdza skuteczne wypełnianie Misji i jednocześnie podkreśla kierunek polityki Szpitala nastawionej na dobro pacjenta i pracownika.