Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Od dnia 24.09.2009 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prowadzi bezpłatne i obowiązkowe kursy dla lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie do 30.06.2015.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego przez 8500 ratowników medycznych i 1920 dyspozytorów medycznych.
Projekt zakłada:
  • finansowanie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych,
  • dofinansowanie lekarzom w ramach projektu kosztów uczestnictwa w kursach (dojazdy, wyżywienie oraz zakwaterowanie),
  • podniesienie jakości kształcenia na kursach specjalizacyjnych,
  • dostosowanie liczby kursów do rzeczywistych potrzeb uczestników,
  • opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów,
  • promocja specjalizacji w medycynie ratunkowej.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie