Burmistrz Gryfic aktywował konto w ZIP

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

W poniedziałek 12 sierpnia mobilne stanowisko ZOW NFZ gościło w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach gdzie zostały założone 184 konta.

Hasło i login do swojego konta w ZIP (Zintegowany Informator Pacjenta) odebrał Burmistrz Gryfic Pan Andrzej Szczygieł.

Zintegrowany Informator Pacjenta to nowoczesny, stale aktualizowany, dostępny w Internecie poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia – łatwy w użytkowaniu i przyjazny. Poza częścią ogólnodostępną, proponuje wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do własnego konta zdrowotnego, w którym można znaleźć dane o swoim leczeniu, wykonanych badaniach, zapisanych lekach i ich kosztach od 2008 roku.

Dane dostępowe do konta, tj. login i hasło, wydawane są  za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu,na podstawie informacji zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Cała procedura zakładania konta trwa kilka minut.

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP?

  • Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych,
  • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach,
  • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.