BUDOWA KOMORY HIPERBARYCZNEJ. MARSZAŁEK ODWIEDZA PLAC BUDOWY.

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Prace budowlane ruszyły pełną parą. Wykonawca, firma Mostostal Warszawa SA, przejął plac budowy i rozpoczął roboty polegające w pierwszym etapie na wzmocnieniu fundamentów pod przyszłą komorę hiperbaryczną, wyburzeniu zbędnych ścianek działowych a także przygotowuje się do powiększania otworów okiennych i stworzenia specjalnego, tymczasowego otworu w ścianie zewnętrznej, za pomocą którego zostanie dostarczona komora do właściwego pomieszczenia. Koszt samych robót budowlanych to kwota nieco ponad 4 mln zł, natomiast komora hiperbaryczna wraz z jej instalacją będzie kosztowała blisko 3 mln zł.

Z perspektywy harmonogramu prac budowlanych oraz wymagań prawa zamówień publicznych przewiduje się, że komora hiperbaryczna może być oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Na miejscu inwestycji w tym tygodniu pojawili się z wizytacją przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w osobach Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Zygmunta Dziewgucia, którzy w obecności Dyrekcji SPZZOZ w Gryficach zapoznali się z postępem prac.

Przypomnijmy, inwestycja jest realizowana m.in. dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego:
https://www.medicam.pl/index.php/pl/3620-milion-zlotych-na-komore-hiperbaryczna