ANAFILAKSJA – wszystko co trzeba o niej w wiedzieć.

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Zapraszamy do ciekawej lektury w postaci krótkich artykułów, których autorami są m.in. dr Andrzej Gorzka – z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz prof. dr hab. med. Michał Kurek – konsultant ds. alergologii SPZZOZ w Gryficach

Warto zaznaczyć, że Szpital w Gryficach, we współpracy z Katedrą Alergologii PUM w Szczecinie od 2013 roku prowadzi unikalny program „Monitorowanie zdarzeń niepożądanych” związanych z zastosowaniem leków i produktów medycznych. Na podstawie tego programu Pacjenci są diagnozowani i typowani do bezpiecznej terapii.
Również od kilku lat Szpital – jako jedyny w zachodniopomorskim – zapewnia wykonywanie procedur operacyjnych w środowisku bezlateksowym.

 

Anafilaksja, czyli reakcja anafilaktyczna.
Czy osoby z alergią na latex są bezpieczne w polskich szpitalach?

Anafilaksja wyzwalana przez popularne leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
Jak dobrać lek bezpieczny dla osoby z anafilaksją w wywiadzie?

Dlaczego nie rozpoznajemy anafilaksji w czasie znieczulenia

Reakcje Anafilaktyczne na pokarmy i inne składniki pożywienia

Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe cz. I

Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe cz. II