7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia „Choroby przenoszone przez wektory”

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Szanowni Państwo!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach uprzejmie informuje, że jak co roku dzień 7 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem „Choroby przenoszone przez wektory”. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów i pasożytów, często na ludzi. W ten sposób mogą wywoływać, choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka.

Przykładami chorób pasożytniczych są

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU oraz BORELIOZA

– choroby przenoszone przez kleszcze.


KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – szczepienie zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2014 zaleca się osobom przebywającym na terenie o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności: osobom zatrudnionym przy  eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

BORELIOZA – NIE MA SZCZEPIONKI!

  • W przypadku zauważenia kleszcza należy go jak najszybciej usunąć ze skóry, ponieważ ryzyko zakażenia rośnie wraz z czasem zakotwiczenia w ciele ofiary.
  • Kleszcza należy usunąć pęsetą a miejsce ukłucia zdezynfekować.
  • Nie wolno go wcześniej smarować tłuszczem, ponieważ dusząc się zwiększa wydzielanie śliny, w której mogą być bakterie i wirusy.

Jeżeli po ukłuciu kleszcza zauważymy na skórze nietypowy rumień,

należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!

Nie można lekceważyć żadnej zmiany!

Lekarz zdecyduje czy potrzebne jest dalsze leczenie.

swiatowy_dzien_zdrowia

Załączniki