Podziękowanie za współpracę

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach pragnie podziękować dyrekcji i nauczycielom a w szczególności uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach za zaangażowanie w szerzeniu oświaty zdrowotnej oraz aktywny udział w akcjach informacyjno – edukacyjnych promujących badania mammograficzne realizowane w Pracowni Mammograficznej szpitala w Gryficach.

Jednocześnie pragniemy pogratulować udziału w programie edukacyjnym „Mam Haka na Raka”, który kierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce, a którego istotą jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, promującej profilaktykę nowotworową. Udział w Gali Finałowej, która odbyła się 10 czerwca w Centrum Expo w Warszawie gdzie udział wzięło 80 najlepszych zespołów świadczy o wysokim poziomie prezentowanym przez uczniów LO w Gryficach.
Dyrekcja SPZZOZ w Gryficach