WSZYSTKIE PROCEDURY ZADZIAŁAŁY. DZIĘKUJEMY STRAŻAKOM Z KP PSP GRYFICE!

Realizowane projekty

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty unijne

Na systemach bezpieczeństwa nie wolno oszczędzać, a w szczególności na systemach przeciwpożarowych i szkoleniach całego personelu. Choć nikt nie chce utwierdzać się w tym przekonaniu na własnym doświadczeniu, to jednak tym razem w szpitalu w Gryficach taka dewiza została dobitnie potwierdzona.

W godzinach wieczornych 11.05.2021 r. na terenie SPZZOZ w Gryficach miało miejsce zagrożenie pożarowe, którego przyczyną okazała się awaria jednego z klimatyzatorów zewnętrznych w obrębie łącznika pomiędzy budynkami głównymi szpitala. Niezwłocznie po pojawieniu się ognia i zadymienia, zadziałały wszelkie systemy bezpieczeństwa, takie jak automatyczne otwarcie klap dymowychautomatyczne zamknięcie grodzi przeciwogniowych uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ewentualnego zagrożenia pomiędzy kondygnacjami i skrzydłami, a także automatyczne wyłączenie zasilania elektrycznego w zagrożonym obszarze. Wyrazy uznania kieruje się również do kompetentnego personelu, który zgodnie z wiedzą zdobytą podczas szkoleń i ćwiczeń, postępował wg wytycznych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego alarmując o sytuacji pozostały personel i – nie mogąc w tym przypadku podjąć próby samodzielnego gaszenia – spowodował wezwanie Straży Pożarnej. Błyskawiczne przybycie zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Gryfic i wzorowo przeprowadzona akcja gaśnicza pozwoliły nie tylko uniknąć strat materialnych, ale również zapewniły bezpieczne i bezprzerwowe udzielanie świadczeń medycznych w szpitalu.