1,75 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA ZAKUP REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne

Szpital w gryficach

Projekty

1,75 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA ZAKUP REZONANSU MAGNETYCZNEGO

W dniu 30.05.2022 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy – pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim a Dyrektorem SPZZOZ w Gryficach Piotrem Sołtysińskim w obecności Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego – na przekazanie przez Wojewodę dla Szpitala w Gryficach środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w łącznej wysokości: 1.750.000,00 zł.

Szpital w Gryficach przeznaczy otrzymane środki na sfinansowanie zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń istniejącej pracowni RM do wymogów nowego aparatu w SPZZOZ w Gryficach”.

Całkowity koszt inwestycji, polegającej na:

  • zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji,
  • remoncie pomieszczeń wraz z adaptacją pracowni RM,
  • szkoleniu personelu,został oszacowany na 5.797.780,00 zł.