Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ RODZINY I OSOBY BLISKIE

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ RODZINY I OSOBY BLISKIE

§ 1

  1. Wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
  2. 1) W przypadkach szczególnych uzasadnionych, poza pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, koordynatorzy oddziałów są zobowiązani do wydania indywidualnych pisemnych zgód na odwiedziny pacjentów dla pojedynczych osób, które są zdrowe, bez cech infekcji i spełniają następujące kryteria:

a) posiadają pełny cykl szczepienia przeciw COVID-19 i którym wystawiono Unijny Certyfikat COVID potwierdzający bycie zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, oraz upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki lub

b) posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS CoV-2 (test PCR lub test antygenowy - zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiadają dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu lub

c) przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, u których minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego potwierdzającego zakażenie i posiadają Unijny Certyfikat COVID potwierdzający przebycie zakażenia.

2) w przypadkach dotyczących pacjentów w stanach ciężkich i terminalnych, koordynatorzy oddziałów są zobowiązani do wydania indywidualnych pisemnych zgód na odwiedziny pacjentów dla pojedynczych osób, które nie spełniają kryteriów zawartych w § 1 ust. 2 pkt 1) a), b), c).

  1. W przypadku uzyskania pisemnej zgody koordynatora oddziału określonej w ust. 2 obowiązują następujące zasady odwiedzin:

a) Jednoczasowo u pacjenta może przebywać jedna osoba.

b) Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnej dezynfekcji rąk (przez min 30 sek.), preparatem na bazie alkoholu, niezwłocznie po wejściu na teren podmiotu leczniczego oraz do zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki przez cały czas przebywania w podmiocie leczniczym.

c) Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu (np. przed oddziałem szpitalnym).

d) Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca ma obowiązek ponownie zdezynfekować ręce. Tę samą czynność dezynfekcji rąk należy powtórzyć po opuszczeniu oddziału.

e) Podczas wizyty należy unikać bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.

f) Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk i za zgodą personelu medycznego.

g) Ilość artykułów dostarczanych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

h) Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych.

§ 2

Zalecenia dla osób sprawujących dodatkową opiekę nad dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym

  1. Z chorym dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym może przebywać tylko jedna osoba.
  2. Osoba przebywająca z chorym dzieckiem jest zobowiązana do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały okres pobytu w oddziale.
  3. Obowiązuje zakaz opuszczania oddziału – wyjście z oddziału jest dopuszczone w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko za zgodą personelu medycznego.
  4. Osoba sprawująca dodatkową opiekę nad dzieckiem nie spełniająca kryteriów zawartych w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a, b, c zobowiązana jest do wykonania testu w kierunku wirusa SARS CoV-2 (test PCR lub test antygenowy - zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowanych przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) oraz do posiadania dokumentu potwierdzającego wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu. 

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP