Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Ciag z EFRR poziom kolor 2

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, jest jednym z 13 partnerów projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski
w Szczecinie. Otrzymane dofinansowanie ze środków RPO WZ 2014-2020, pozwoli na zakup urządzeń, oprogramowania oraz wdrożenie systemu nowoczesnych usług w obrębie medycyny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Projekt ma na celu utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Umożliwi on m.in. gromadzenie, archiwizowanie, udostępnianie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, co pozwoli osobom upoważnionym oraz pacjentom na łatwy dostęp do danych medycznych. Ponadto, w ramach projektu, powstaną usługi takie jak e-rejestracja czy platforma pacjenta. Uruchomione zostanie centrum integrujące ogół informacji o pacjencie
i świadczeniach medycznych oferowanych przez placówki skupione w przedmiotowym systemie.

Więcej na ten temat pod linkiem: http://www.wzp.pl/zachodniopomorskie-e-zdrowie

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

SPZZOZ w Gryficach realizuje na projekt  „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

 Wartość projektu: 156.000,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 132.600,00 zł

Wkład własny szpitala: 23.400,00 zł

 Krótki opis projektu: Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego służącego do diagnostyki lub terapii:

1.      Kardiomonitor

2.      Defibrylator

3.      Respirator

4.      Pompa infuzyjna

5.      Elektryczne urządzenie do ssania.

 Cele projektu: Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Gryficach w szczególności dla trafiających tu dzieci.

 Planowane efekty: wzrost poziomu świadczeń medycznych SOR, prowadzących do zwiększenia przeżywalności ofiar zdarzeń nagłych, ograniczenia inwalidztwa pourazowego

„Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w realizowanym projekcie m.in. poprzez:

Zgłoszenie do instytucji udzielającej dofinansowania na specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozwój infrastruktury medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego SPZZOZ w Gryficach

 

SOR

SPZZOZ w Gryficach otrzymał dofinansowanie na projekt  „Rozwój infrastruktury medycznej szpitalnego oddziału ratunkowego  SPZZOZ w Gryficach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

 

Wartość projektu: 4.426.733,94 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.749.444,29 zł

Wkład własny szpitala: 677.289,65 zł

 

Krótki opis projektu: Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego służącego do diagnostyki lub terapii, sprzętu komputerowego oraz wykonaniu robót budowlanych, instalacyjnych, wentylacji, montażu oświetlenia wraz z dostawą sprzętu do monitoringu dla SOR.

 

Cele projektu:poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Gryficach.

 

Planowane efekty:wzrost poziomu świadczeń medycznych SOR, prowadzących do zwiększenia przeżywalności ofiar zdarzeń nagłych, ograniczenia inwalidztwa pourazowego, ograniczenia strat finansowych, z tytułu trwałej bądź długotrwałej niezdolności do pracy poszkodowanych osób.

„Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w realizowanym projekcie m.in. poprzez:

Zgłoszenie do instytucji udzielającej dofinansowania na specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem

 

SPZZOZ w Gryficach otrzymał dofinansowanie na projekt „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia.

 

Wartość projektu: 35.000.000 zł

Dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: 31.500.000 zł

Dofinansowanie z Budżetu Województwa: 1.750.000 zł

Wkład własny szpitala: 1.750.000 zł

 

Krótki opis projektu: Projekt polega na zagospodarowaniu budynku 90-łózkowego na 4 kondygnacjach, gdzie powstanie: Blok operacyjny, Oddział Chirurgiczno – Urazowy, Oddział Chirurgiczny, Sterylizatornia, Apteka oraz  wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji  usług medycznych w szpitalu.

 

Cele projektu:zwiększenie efektywności zabiegowych świadczeń medycznych poprzez minimalizację zdarzeń niepożądanych, powikłań i zakażeń szpitalnych w efekcie modernizacji i wyposażenia centralnego bloku operacyjnego oraz oddziału chirurgii ogólnej i oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

 

Planowane efekty:

Wdrożenie projektu przyniesie korzyści dla społeczeństwa, poprzez skuteczną pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach, ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego. Przyczyni się to do zwiększenia długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy Polski, o którym mowa w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Unowocześnienie i doposażenie oddziałów: chirurgii wraz z urologią, urazowo-ortopedycznego, bloku operacyjnego pozwoli osiągnąć pełną funkcjonalność tej struktury organizacyjnej. 

Dla pacjenta

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2018 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP