Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Aktualności

(2018.06.06) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zatrudni specjalistę ds. administracyjno-technicznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach zatrudni specjalistę ds. administracyjno-technicznych
Wymagania :
- wykształcenie wyższe techniczne, minimum inżynierskie w zakresie budownictwa, architektury lub
pokrewne związane z inwestycjami budowlanymi;
- umiejętność obsługi programów komputerowych (Windows, MS Office);
- znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz ustaw pokrewnych;
- znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych;
- znajomość przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami;
- znajomość procesów budowlanych i zasad eksploatacji obiektów budowlanych; - mile widziana umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA); - mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową i wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:
1) obsługę techniczną zarządzanych budynków;
2) kontrole stanu technicznego nieruchomości;
3) organizowanie i nadzorowanie usuwania awarii;

4)organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych w szczególności w branży budowlanej;

5) czuwanie nad terminowością oraz sprawozdawczością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami;

6) organizowanie i branie udziału w naradach koordynacyjnych na budowie;

7) przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa;

8) współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót;

9) sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności sporządzanych kosztorysów ofertowych;

10) uczestniczenie w opracowywaniu kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych,

11) współpraca z działem zamówień publicznych w przygotowaniu zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych obejmujących w szczególności; ·uzyskanie niezbędnych danych, uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych (opinie, ekspertyzy, zgody etc.) oraz zakupów inwestycyjnych; ·opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy). Uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne.
12) prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z przepisami,
13) kompleksowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu prac Działu Technicznego


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, - kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. administracyjno technicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)

Oświadczenie winno być podpisane własnoręcznie.


Termin i miejsce składania dokumentów: do 29 czerwca 2018r,  SPZZOZ w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, Budynek Administracji, Sekretariat II piętro.

Dla pacjenta

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2018 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP