Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kontakt
ul. Szpitalna 8, Resko

CENTRALA 91 39 51 300

Kierownik mgr Malwina Liszniańska
Pielegniarka Koordynująca Zuzanna Deuter

 

 

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt., czyli:

 • osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki
 • osoby niepełnosprawne
 • chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi.

Zakład nie może przyjmować

 • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnionych (alkohol, narkotyki)
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wydaje kierownik w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania (wniosku) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego może wystąpić osoba zainteresowana, opiekun, przedstawiciel ustawowy, lekarz zakładu opieki zdrowotnej
Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka społeczna w szpitalu).
 • Ocena pacjenta według zmodyfikowane oceny skali BARTHEL. Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt.
 • Decyzja o waloryzacji renty/emerytury
 • Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania tj. morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, HBS.

Wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie są wypełniane przez lekarza pierwszego kontaktu (gdy pacjent przebywa w domu), jeżeli pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz prowadzący

W przypadku kiedy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na wniosku winien poświadczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.

Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby (np. niedowład kończyn górnych) nie jest możliwe złożenie podpisu lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej (pkt. 9 d) wymagane jest zaświadczenie od psychiatry o następującej treści:
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym (oświadczenie o płatności).
 2. Zobowiązanie się członków rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie (oświadczenie o odbiorze pacjenta).
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji (zaświadczenie lekarskie).
 4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną (wywiad pielęgniarski).
 5. Skalę Barthel wypełnioną i podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę (Skala Barthel).
 6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu - (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej decyzji ZUS / KRUS / MOPS).
 7. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
 8. Kserokopię dowodu osobistego.
 9. Dokumentację medyczna pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).

 

Dokumenty oraz druki do pobrania dla osób starających się o miejsce w naszym zakładzie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Oddział Zamiejscowy W Resku
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
ul. Szpitalna 8
72-315 Resko

 

tel. (91) 39 51 913
tel. (91) 39 51 300

Dla pacjenta

RODO

 

Zamówienia Publiczne

2018 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP