Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font
Błąd
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /medicam/images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/sor, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /medicam/images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/arcybiskup, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1
Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/sor, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/spzzoz/aktualnosci/2011/arcybiskup, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1

Aktualności

Wizyta akredytacyjna

W dniach 13 - 15 kwietnia 2011 r. w Szpitalu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej".

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach

Szpitalny Oddział RatunkowyW dniu 25 stycznia 2011 roku nastąpiło otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po modernizacji oraz dostawie sprzętu medycznego i wyposażenia.
Projekt pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach" polegał na wykonaniu robót modernizacyjnych, dostawie sprzętu medycznego i wyposażenia (wymiana i doposażenie) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Doprowadzenie SOR do stanu zgodnego z  prawem to warunek poprawy zabezpieczenia medycznego obszaru poprzez poprawę jakości świadczonych usług.

Zakres robót budowlanych, zakup sprzętu medycznego wynikał z konieczności dostosowania SOR do obowiązujących przepisów:
 • rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 III 2007 roku w sprawie SOR,
 • rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 XI 2006 roku w sprawie wymagań w jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
 • rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 IV 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Grupy docelowe do których adresowany jest projekt to potencjalni pacjenci SOR:
 • ofiary zdarzeń nagłych z przyczyn zewnętrznych w tym dzieci i młodzież (najbardziej narażona grupa wiekowa na urazy wypadkowe),
 • populacja w wieku produkcyjnym narażona na nagłe skutki chorób cywilizacyjnych, czyli zasoby pracy z zagrożeniem życia z powodu chorób układu krążenia oraz przyczyn zewnętrznych (tj. wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, urazów),
 • pacjenci w wieku podeszłym poprodukcyjnym narażeni na nagłe powikłania chorób cywilizacyjnych prowadzące do trwałego inwalidztwa i pogorszenia komfortu życia, a tym samym zwiększenia obciążenia budżetu państwa z tytułu pomocy socjalnej.

Potrzeby odbiorców projektu, na które projekt może odpowiedzieć to:
 • pomoc medyczna w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • utrzymanie zdrowia i życia,
 • poprawa zdrowotności.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Koszt całkowity projektu: 7 493 073,66 zł
Wartość dotacji: 5 789 873,02 zł

 

{gallery}stories/spzzoz/aktualnosci/2011/sor, Ordner,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}

 
 

Projekt wpisuje się więc w cele szczegółowe Programu Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia", tj. obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
Dostosowanie istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do obowiązujących wymogów prawnych spowoduje poprawę skuteczności działań w stanach zagrożenia życia, poprzez zwiększenie wskaźnika przeżywalności ofiar nagłego zagrożenia zdrowotnego, skrócenia czasu udzielenia kwalifikowanej pomocy specjalistycznej ofiarom w stanie zagrożenia życia i przybliżenia ich do wskaźników osiąganych przez jednostki ratownictwa medycznego krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

 

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym na grypę A (H1N1), przypomina się co następuje:

 1. Objawy
  W większości przypadków choroba przebiega łagodnie. Podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszających dolegliwości jest wystarczający. Nie zaleca się stosowania preparatów kwasu acetylosalicylowego, zwłaszcza u dzieci.

  Nieskomplikowane przypadki grypy mogą być diagnozowane na podstawie objawów klinicznych.

  Następujące objawy sugerujące cięższy przebieg choroby:

  1. gorączka pow. 38,5 st. C, trwająca dłużej niż 2 dni
  2. duszność spoczynkowa
  3. obecność krwi w plwocinie
  4. obniżenie ciśnienia krwi
  5. znaczne osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości
  6. odwodnienie, które może prowadzić do skąpomoczu i zapaści

  wymagają konsultacji przez lekarza, o czym należy uprzedzić pacjenta przy pierwszej wizycie.
   
 2. Leczenie antywirusowe
  Leczenie antywirusowe jest zalecane:

  - U osób, które maja większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby (kobiety w ciąży, noworodki i dzieci do 2 roku życia oraz pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i krążenia, osoby z otyłością kliniczną, osoby powyżej 65 r.ż. z zaburzoną odpornością) - należy stosować leczenie antywirusowe bezzwłocznie w przypadku umiarkowanego przebiegu choroby.

  - U osób, u których stwierdza sie ciężki lub pogarszający przebieg choroby.

  Kobietom w ciąży zaleca się jak najszybciej kuracje lekami antywirusowymi, niezależnie od przebiegu choroby (Uwaga - ostrożnie należy podawać do 3 miesiąca ciąży).
  Osoby z podejrzeniem zapalenia płuc winny być niezwłocznie leczone antybiotykami i lekami antywirusowymi.

  Leczenie antywirusowe nie jest zalecane osobom, które mają niepowikłany lub łagodny przebieg i nie są w żadnych z powyżej wymienionych grup wysokiego ryzyka.
 3. Diagnostyka
  U osób, wymagających leczenia ze względów klinicznych, wdraża się je bez czekania na wyniki badań diagnostycznych.

  Cięższe przypadki należy kierować do szpitali dysponujących co najmniej:
  - możliwością monitorowania pulsoksymetrycznego, gazometrycznego, tlenoterapii oraz wentylacji zastępczej.

  UWAGA - zalecane są szczepienia profilaktyczne szczepionką p/grypie triwalentną - szczególnie personelu medycznego i osób z grup ryzyka.  Minister Zdrowia
  Ewa Kopacz

  Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych
  Andrzej Horban

 

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w  związku z przypadkami grypy A/H1N1 (pdf)

Pierwszy mieszkaniec Powiatu Gryfickiego urodzony w 2011 roku

Chłopiec ma na imię Aleks i przyszedł na świat w Nowy Rok o godzinie 2:00.
Jego rodzicami są mieszkańcy Gminy Brojce. Chłopiec ma się dobrze i waży obecnie 2,5 kg. W szpitalu odwiedził go Wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz.
Na ręce rodziców Wicestarosta przekazał symboliczny czek na kwotę 1000 zł oraz upominki. Rodzicom serdecznie gratulujemy i składamy najlepsze życzenia.
 
 
 

Preparat Miracle Mineral Solution (MMS)

Informacja na temat Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS) na dzień 5 listopada 2010 r.

"W związku ze sprzedażą przez sklepy internetowe produktu Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast jest sprzedawany przez Internet (w chwili obecnej, dostępny również w Polsce) jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13. Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. (JECFA Food Aditives Series 59 http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf).

Po przeprowadzeniu oceny toksyczności chloranu sodu ustalono dzienne przyjcie (TDI) chloranów do organizmu na poziomie 30 ?g/kg masy ciała (co odpowiada 40,5 ?g chloranu sodu / kg masy ciała) (JECFA Food Aditives Series 59). Inny produkt o nazwie MMS2 występuje w postaci kapsułek zawierających 400 mg proszku podchlorynu wapnia. Według zaleceń ma być przyjmowany z 2-3 szklankami wody. Przyjęcie preparatu MMS2 bez odpowiedniego rozcieńczenia i na małej powierzchni, może spowodować uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek (Lin, J.-L. i Lim, P.-S . (1993) Acute sodium chlorite poisoning associated with renal failure. Renal failure 15:. 645-648).

Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia należy rozważyć następujące działania dla ochrony zdrowia publicznego:
 

 1. Dotarcie do jak najszerszej opinii publicznej za pośrednictwem stron internetowych i mediów, z poinformowaniem o szkodliwości preparatów sprzedawanych jako środki lecznicze lub wspomagające odporność organizmu pod nazwą MMS.
 2. Powiadomienie personelu medycznego o szkodliwości preparatów MMS oraz o zgłaszanie informacji o przypadkach niekorzystnego oddziaływania preparatu.
 3. Oznaczenie preparatów za pomocą etykiet wskazujących na przeznaczenie i zastosowanie preparatu oraz wskazujących na szkodliwe ich działanie w przypadku bezpośredniego kontaktu."
 

Pobierz PDF

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP