Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Aktualności

WZNOWIENIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH ZE SPECJALNYMI ZASADAMI

WZNOWIENIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH ZE SPECJALNYMI ZASADAMI

 W związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym i działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-COV-2, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wprowadza następujące zasady świadczenia planowych usług medycznych w poszczególnych placówkach SPZZOZ w Gryficach:

1. Wznawia się wykonywanie planowej diagnostyki ambulatoryjnej w zakresie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, badań USG i klasycznej radiologii, gastrologii i kolonoskopii od dnia 08.05.2020 roku.

 • Przed ustaleniem terminu przyjęcia personel zbiera szczegółowy wywiad epidemiologiczny od pacjenta i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek kryteriów kwalifikacji do grup ryzyka odmawia rejestracji i powiadamia PSSE.

 • W dniu przyjęcia pacjenci mają obowiązek przejścia przez TRIAGE w punktach kontroli.

 • Odmowa poddania się badaniu, lub stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów, podejrzenie kontaktu lub zakażenia skutkuje odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ.

2. Wznawia się leczenie stacjonarne uzależnienia od alkoholu w Oddziale Leczenia Uzależnienia od 06.05.2020 roku poza grupowymi spotkaniami terapeutycznymi dla pacjentów ambulatoryjnych.

 • Wszyscy pacjenci z ujemnym wywiadem epidemiologicznym przy przyjęciu do oddziału mają pobierany materiał do badania w kierunku SARS-COV-2 (badanie RT PCR).

 • Do czasu otrzymania wyniku są izolowani w oddziale na pojedynczych salach i nie uczestniczą w terapii.

 • W czasie hospitalizacji bezwzględnie przez pierwsze 7-14 dni podlegają obserwacji pod kątem objawów, pomiaru temperatury, a w razie jakichkolwiek wątpliwości natychmiast izolowani.

3. Wznawia się działalność poradni specjalistycznych od 07.05.2020 roku utrzymując nadal ograniczenie dziennych przyjęć do ustalonych limitów przyjęć.

 • Każdy pacjent zgłaszający się do przyjęcia w poradni specjalistycznej musi mieć ustalony termin przyjęcia w rejestracji telefonicznie.

 • W dniu przyjęcia pacjent przechodzi do poradni przez system TRIAGE, gdzie ma obowiązek poddać się czynnościom segregacyjnym wykonywanym przez personel medyczny - stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów podejrzenia zakażenia, kontaktu lub zakażenia skutkuje wykonaniem oceny lekarskiej w izolatce i - na podstawie decyzji lekarza – odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ lub kwalifikacją do przyjęcia w poradni.

 • Wszyscy pacjenci przebywający na terenie przychodni maja obowiązek posiadania założonych masek. 

 • W poczekalni pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.

 • Na teren przychodni pacjenci są wpuszczani kolejno po opuszczeniu przychodni przez poprzedniego pacjenta.

 • Pacjenci oczekujący przed triażem mają oczekiwać zachowując właściwy dystans.

 • W przypadkach zakłócania porządku będzie powiadamiana policja.

4. Wznawia się wykonywania świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w Dziale Rehabilitacji z dniem 08.05.2020 roku.

 • Przy przyjęciu obowiązuje każdorazowe zebranie wywiadu epidemiologicznego, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk przez pacjenta i wyposażenie na cały czas wykonywania zabiegów w maseczkę zakrywającą usta i nos.

5. Wznawia się przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych z dniem 08.05.2020 roku.

 • Pacjentów przyjmuje się do planowych zabiegów według kolejki oczekujących, przez wszystkie dni tygodnia umożliwiające przeprowadzenie planowego leczenia najpóźniej w następnym dniu po przyjęciu.

 • Przed przyjęciem pacjenta do oddziału, w określonym terminie bezwzględnie dokonuje się jego kontrolnego badania w poradni specjalistycznej uwzględniając wywiad w kierunku COVID – 19, kontakt z osobami na kwarantannie i inne objawy wskazujące na infekcję, oraz weryfikacje kwalifikacji do leczenia planowego.

 • Pacjenci wzywani telefonicznie do zgłoszenia się do poradni na kwalifikację już na etapie kontaktu telefonicznego będą weryfikowani pod kątem wywiadu epidemiologicznego i w razie wątpliwości odsyłani do PSSE w miejscu zamieszkania. Wezwanie na kwalifikacje będzie zaplanowane nie wcześniej niż na dwa dni przed planowanym leczeniem szpitalnym.

 • W czasie zgłoszenia się na wizytę kontrolną w poradni specjalistycznej w przypadku pozytywnej kwalifikacji do leczenia planowego pacjent będzie miał pobierany wymaz z nosogardzieli na test RT PCR; po pobraniu materiału pacjent będzie zwalniany do domu z zaleceniem oczekiwania na wynik w domu z ograniczeniem kontaktów zewnętrznych do czasu otrzymania wyniku.

 • Po otrzymaniu wyniku ujemnego pacjent będzie informowany natychmiast telefonicznie i zapraszany do przyjęcia następnego dnia. • W przypadku wyniku wątpliwego lub dodatniego dane pacjenta będą przekazywane do PSSE, która przejmuje opiekę nad pacjentem i dalsze czynności związane z nadzorem epidemiologicznym.

 • Istnieje możliwość zwłaszcza dla pacjentów spoza powiatu gryfickiego wykonania na własny koszt w miejscu zamieszkania testu RT PCR wymaganego do przyjęcia przy czym nie może być wykonany więcej niż dwa dni przed przyjęciem planowym

SZANOWNI PACJENCI

WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASADY SĄ WPROWADZONE W CELU MINIMALIZACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO. STOSOWANIE SIĘ DO NICH ZAPEWNI BEZPIECZEŃSTWO PACJENTOWI W SZPITALU I PERSONELOWI MEDYCZNEMU. PRÓBY OMIJANIA POWYŻSZYCH ZASAD PRZEZ KOGOKOLWIEK SĄ DZIAŁANIEM NA WŁASNA SZKODĘ. WYŁĄCZENIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI, ODDZIAŁU CZY SZPITALA Z POWODU ZAKAŻENIA POZBAWI WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI LECZENIA. PROSIMY O PODAWANIA PRAWDZIWYCH INFORMACJI I ZGŁASZANIE SIĘ DO SZPITALA JEDNOIMIENNEGO W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB INFORMOWANIA STACJI SANITARNO-EPIDEMILOGICZNEJ.

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP