Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (108-12) Przemysław Sieroń 3668
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach (107-12) Michał Szczepański 3477
Udzielenie kredytu / pożyczki dla SPZZOZ w Gryficach (105-12) Mikołaj Dorosz 3835
Dostawa wraz z montażem lampy RTG szesnastorzędowego czterowarstwowego tomografu LightSpeed Plus dla SPZZOZ w Gryficach (104-12) Michał Szczepański 3604
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH (102-12) Michał Szczepański 3519
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (101-12) Michał Szczepański 3629
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji oraz aktualizacją oprogramowania i integracją z systemem HIS Eskulap (100-12) Mikołaj Dorosz 3497
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (103-12) Przemysław Sieroń 4096
Informacja o zamiarze ogłoszenia przetargu na świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim PIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji na aparaty wraz z integracją systemu HIS (Eskulap). Administrator 3843
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (97-12) Administrator 3664
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 1819
Dostawa zestawu do mammografii z cyfrową pośrednią rejestracją obrazu (CR) dla SOZZOZ w Gryficach. (98-12) Administrator 8033
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (95-12) Administrator 3862
Dostawa pomp infuzyjnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (94-12) Administrator 3587
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (93-12) Administrator 4132
Dostawę opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (92-12) Administrator 3783
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 3953
Dokończenie murowania ścian osłonowych. Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz roletami międzyszybowymi.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (86-12) Administrator 4007
Pakiet I. Roboty budowlane w zakresie dokończenia przebudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii. Pakiet II: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii (85-12) Administrator 3933
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (87-12) Administrator 3795
Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla dorosłych na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (81-12) Administrator 3735
Dostawa sprzętu endoskopowego do wykonywania procedur urologicznych dla SPZZOZ w Gryficach (82-12) Administrator 3872
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (80-12) Administrator 3732
Dostawa respiratorów dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (79-12) Administrator 4772
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (77-1 Administrator 3364
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (75-12) Administrator 4729
Dostawa nitrylowych rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (53-12) Administrator 3798
Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (71-12) Administrator 3740
Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów dla SPZZOZ w Gryficach (72-12) Administrator 3920
Dostawa opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (67-12) Administrator 4160
Dostawa gwoździ dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ w Gryficach (70-12) Administrator 4092
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej, 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (69-12) Administrator 3381
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (68-12) Administrator 4378
Dostawa łóżek i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (62-12) Administrator 4542
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (65-12) Administrator 3913
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (64-12) Administrator 4429
Dostawa płynów dializacyjnych do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (63-12) Administrator 3840
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (61-12) Administrator 4262
Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej przeciwpożarowej (60-12) Administrator 4650
Udzielenie kredytów dla SPZZOZ w Gryficach (58-12) Administrator 4216
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (59-12) Administrator 5834
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (27-12) Administrator 3752
Dostawa leku Imiglucerase (Cerezyme) do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach (57-12) Administrator 3961
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (56-12) Administrator 4335
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (55-12) Administrator 3896
Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (54-12) Administrator 4365
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku/. (52-12) Administrator 4128
Dostawa tonerów i papieru dla SPZZOZ w Gryficach (43-12) Administrator 3952
Dostawa płynów do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (48-12) Administrator 3999
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie (49-12) Administrator 4115
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (51-12) Administrator 7143
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (46-12) Administrator 4721
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej- budynku kotłowni w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (45-12) Administrator 4113
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach (44-12) Administrator 4032
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (41-12) Administrator 4028
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (40-12) Administrator 4385
Dokończenie izolacji cieplnej stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego budynku szpitala (38-12) Administrator 3947
Dokończenie budowy konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne na dachu budynku szpitala (34-12) Administrator 4226
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (37-12) Administrator 3909
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (35-12) Administrator 3795
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiającym bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (10-12) Administrator 4759
Dostawa oleju opałowego dla oddziału Zamiejscowego w Resku SPZZOZ w Gryficach (36-12) Administrator 3944
Usługi serwisowe z nadzorem autorskim systemu informatycznego Administracja /Impuls/ wraz z migracją 19 licencji IMPULS 4 na 5 dla SPZZOZ w Gryficach (32-12) Administrator 3906
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap dla SPZZOZ w Gryficach (33-12) Administrator 3951
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (31-12) Administrator 4131
Dostawa rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (30-12) Administrator 4347
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (17-12) Administrator 6533
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 2574
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (23-12) Administrator 4469
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (13-12) Administrator 4040
Dostawa sprzętu do operacji kręgosłupa dla oddziału neurochirurgicznego w SPZZOZ Gryfice (22-12) Administrator 4361
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (12-12) Administrator 4692
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 4210
Dostawa sprzętu na potrzeby teleradiologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (21-12) Administrator 5058
Usługa Ochrony fizycznej obiektów i terenu SPZZOZ w Gryficach (19-12) Administrator 4471
Dostawa leku Imiglucerase(Cerezyme) do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (20-12) Administrator 4168
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 2191
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 4071
Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu (14-12) Administrator 5475
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (11-12) Administrator 3748
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (01-12) Administrator 4901
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” (08-12) Administrator 4325
Dostawa czynników autogennych wzrostu dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ Gryfice (2-12) Administrator 4005

Dla pacjenta

eWUŚ

Zamówienia Publiczne

2014 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP