Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (108-12) Przemysław Sieroń 4055
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach (107-12) Michał Szczepański 3936
Udzielenie kredytu / pożyczki dla SPZZOZ w Gryficach (105-12) Mikołaj Dorosz 4250
Dostawa wraz z montażem lampy RTG szesnastorzędowego czterowarstwowego tomografu LightSpeed Plus dla SPZZOZ w Gryficach (104-12) Michał Szczepański 3998
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH (102-12) Michał Szczepański 3928
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (101-12) Michał Szczepański 4063
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji oraz aktualizacją oprogramowania i integracją z systemem HIS Eskulap (100-12) Mikołaj Dorosz 3905
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (103-12) Przemysław Sieroń 4554
Informacja o zamiarze ogłoszenia przetargu na świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim PIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji na aparaty wraz z integracją systemu HIS (Eskulap). Administrator 4275
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (97-12) Administrator 4105
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 1900
Dostawa zestawu do mammografii z cyfrową pośrednią rejestracją obrazu (CR) dla SOZZOZ w Gryficach. (98-12) Administrator 8355
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (95-12) Administrator 4267
Dostawa pomp infuzyjnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (94-12) Administrator 3939
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (93-12) Administrator 4507
Dostawę opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (92-12) Administrator 4094
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 4333
Dokończenie murowania ścian osłonowych. Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz roletami międzyszybowymi.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (86-12) Administrator 4344
Pakiet I. Roboty budowlane w zakresie dokończenia przebudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii. Pakiet II: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii (85-12) Administrator 4254
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (87-12) Administrator 4137
Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla dorosłych na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (81-12) Administrator 4067
Dostawa sprzętu endoskopowego do wykonywania procedur urologicznych dla SPZZOZ w Gryficach (82-12) Administrator 4254
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (80-12) Administrator 4070
Dostawa respiratorów dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (79-12) Administrator 5089
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (77-1 Administrator 3657
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (75-12) Administrator 5088
Dostawa nitrylowych rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (53-12) Administrator 4166
Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (71-12) Administrator 4107
Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów dla SPZZOZ w Gryficach (72-12) Administrator 4343
Dostawa opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (67-12) Administrator 4517
Dostawa gwoździ dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ w Gryficach (70-12) Administrator 4445
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej, 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (69-12) Administrator 3710
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (68-12) Administrator 4761
Dostawa łóżek i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (62-12) Administrator 4907
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (65-12) Administrator 4293
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (64-12) Administrator 4789
Dostawa płynów dializacyjnych do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (63-12) Administrator 4167
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (61-12) Administrator 4627
Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej przeciwpożarowej (60-12) Administrator 5062
Udzielenie kredytów dla SPZZOZ w Gryficach (58-12) Administrator 4631
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (59-12) Administrator 6195
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (27-12) Administrator 4119
Dostawa leku Imiglucerase (Cerezyme) do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach (57-12) Administrator 4322
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (56-12) Administrator 4694
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (55-12) Administrator 4264
Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (54-12) Administrator 4716
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku/. (52-12) Administrator 4467
Dostawa tonerów i papieru dla SPZZOZ w Gryficach (43-12) Administrator 4341
Dostawa płynów do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (48-12) Administrator 4366
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie (49-12) Administrator 4424
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (51-12) Administrator 7446
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (46-12) Administrator 5095
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej- budynku kotłowni w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (45-12) Administrator 4520
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach (44-12) Administrator 4371
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (41-12) Administrator 4409
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (40-12) Administrator 4770
Dokończenie izolacji cieplnej stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego budynku szpitala (38-12) Administrator 4289
Dokończenie budowy konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne na dachu budynku szpitala (34-12) Administrator 4525
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (37-12) Administrator 4280
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (35-12) Administrator 4160
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiającym bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (10-12) Administrator 5089
Dostawa oleju opałowego dla oddziału Zamiejscowego w Resku SPZZOZ w Gryficach (36-12) Administrator 4303
Usługi serwisowe z nadzorem autorskim systemu informatycznego Administracja /Impuls/ wraz z migracją 19 licencji IMPULS 4 na 5 dla SPZZOZ w Gryficach (32-12) Administrator 4226
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap dla SPZZOZ w Gryficach (33-12) Administrator 4302
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (31-12) Administrator 4504
Dostawa rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (30-12) Administrator 4773
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (17-12) Administrator 6848
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 2685
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (23-12) Administrator 4807
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (13-12) Administrator 4341
Dostawa sprzętu do operacji kręgosłupa dla oddziału neurochirurgicznego w SPZZOZ Gryfice (22-12) Administrator 4703
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (12-12) Administrator 5204
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 4587
Dostawa sprzętu na potrzeby teleradiologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (21-12) Administrator 5342
Usługa Ochrony fizycznej obiektów i terenu SPZZOZ w Gryficach (19-12) Administrator 4816
Dostawa leku Imiglucerase(Cerezyme) do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (20-12) Administrator 4527
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 2280
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 4426
Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu (14-12) Administrator 5757
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (11-12) Administrator 4093
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (01-12) Administrator 5208
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” (08-12) Administrator 4666
Dostawa czynników autogennych wzrostu dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ Gryfice (2-12) Administrator 4299

Dla pacjenta

eWUŚ

Zamówienia Publiczne

2014 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP