Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (108-12) Przemysław Sieroń 3733
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach (107-12) Michał Szczepański 3555
Udzielenie kredytu / pożyczki dla SPZZOZ w Gryficach (105-12) Mikołaj Dorosz 3904
Dostawa wraz z montażem lampy RTG szesnastorzędowego czterowarstwowego tomografu LightSpeed Plus dla SPZZOZ w Gryficach (104-12) Michał Szczepański 3682
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH (102-12) Michał Szczepański 3589
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (101-12) Michał Szczepański 3686
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji oraz aktualizacją oprogramowania i integracją z systemem HIS Eskulap (100-12) Mikołaj Dorosz 3566
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (103-12) Przemysław Sieroń 4162
Informacja o zamiarze ogłoszenia przetargu na świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim PIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji na aparaty wraz z integracją systemu HIS (Eskulap). Administrator 3906
Dostawa pojemników transportowych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach (97-12) Administrator 3743
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 1826
Dostawa zestawu do mammografii z cyfrową pośrednią rejestracją obrazu (CR) dla SOZZOZ w Gryficach. (98-12) Administrator 8083
Dostawa zestawu na potrzeby badań i operacji laparoskopowych dla SPZZOZ w Gryficach (95-12) Administrator 3931
Dostawa pomp infuzyjnych dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (94-12) Administrator 3630
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (93-12) Administrator 4187
Dostawę opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (92-12) Administrator 3833
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (84-12) Administrator 4009
Dokończenie murowania ścian osłonowych. Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz roletami międzyszybowymi.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (86-12) Administrator 4065
Pakiet I. Roboty budowlane w zakresie dokończenia przebudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii. Pakiet II: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii (85-12) Administrator 3985
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (87-12) Administrator 3852
Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla dorosłych na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (81-12) Administrator 3783
Dostawa sprzętu endoskopowego do wykonywania procedur urologicznych dla SPZZOZ w Gryficach (82-12) Administrator 3931
Dostawa paliwa na potrzeby SPZZOZ w Gryficach (80-12) Administrator 3789
Dostawa respiratorów dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (79-12) Administrator 4833
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (77-1 Administrator 3406
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (75-12) Administrator 4834
Dostawa nitrylowych rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (53-12) Administrator 3862
Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (71-12) Administrator 3793
Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi i endoskopów dla SPZZOZ w Gryficach (72-12) Administrator 4007
Dostawa opatrunków i nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (67-12) Administrator 4219
Dostawa gwoździ dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ w Gryficach (70-12) Administrator 4159
Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej, 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach (69-12) Administrator 3446
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (68-12) Administrator 4435
Dostawa łóżek i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (62-12) Administrator 4600
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (65-12) Administrator 3963
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (64-12) Administrator 4494
Dostawa płynów dializacyjnych do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (63-12) Administrator 3903
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (61-12) Administrator 4322
Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej przeciwpożarowej (60-12) Administrator 4730
Udzielenie kredytów dla SPZZOZ w Gryficach (58-12) Administrator 4275
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPZZOZ w Gryficach (59-12) Administrator 5901
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu (27-12) Administrator 3823
Dostawa leku Imiglucerase (Cerezyme) do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach (57-12) Administrator 4026
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (56-12) Administrator 4396
Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach (55-12) Administrator 3953
Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (54-12) Administrator 4426
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. /Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku/. (52-12) Administrator 4191
Dostawa tonerów i papieru dla SPZZOZ w Gryficach (43-12) Administrator 4027
Dostawa płynów do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (48-12) Administrator 4058
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie (49-12) Administrator 4168
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (51-12) Administrator 7197
Termomodernizacja budynków szpitala SPZZOZ w Gryficach oddział zamiejscowy w Resku (46-12) Administrator 4779
Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian, stropodachu, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej- budynku kotłowni w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Gryficach (45-12) Administrator 4178
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Gryficach (44-12) Administrator 4089
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (41-12) Administrator 4094
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (40-12) Administrator 4448
Dokończenie izolacji cieplnej stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego budynku szpitala (38-12) Administrator 4005
Dokończenie budowy konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne na dachu budynku szpitala (34-12) Administrator 4279
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach (37-12) Administrator 3971
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (35-12) Administrator 3858
Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiającym bieżącą eksploatację systemów RIS / PACS (10-12) Administrator 4803
Dostawa oleju opałowego dla oddziału Zamiejscowego w Resku SPZZOZ w Gryficach (36-12) Administrator 4005
Usługi serwisowe z nadzorem autorskim systemu informatycznego Administracja /Impuls/ wraz z migracją 19 licencji IMPULS 4 na 5 dla SPZZOZ w Gryficach (32-12) Administrator 3953
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap dla SPZZOZ w Gryficach (33-12) Administrator 4013
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (31-12) Administrator 4207
Dostawa rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (30-12) Administrator 4411
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (17-12) Administrator 6593
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 2598
Dostawa leków do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (23-12) Administrator 4533
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach (13-12) Administrator 4104
Dostawa sprzętu do operacji kręgosłupa dla oddziału neurochirurgicznego w SPZZOZ Gryfice (22-12) Administrator 4430
Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (12-12) Administrator 4756
Dostawa opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach (03-12) Administrator 4277
Dostawa sprzętu na potrzeby teleradiologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (21-12) Administrator 5106
Usługa Ochrony fizycznej obiektów i terenu SPZZOZ w Gryficach (19-12) Administrator 4535
Dostawa leku Imiglucerase(Cerezyme) do Apteki szpitalnej przy SPZZOZ Gryfice (20-12) Administrator 4231
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 2199
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania (16-12) Administrator 4132
Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu (14-12) Administrator 5520
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (11-12) Administrator 3813
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach (01-12) Administrator 4949
Dostawa sprzętu na potrzeby telepatologii realizowana w ramach projektu pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” (08-12) Administrator 4378
Dostawa czynników autogennych wzrostu dla oddziału ortopedyczno - urazowego przy SPZZOZ Gryfice (2-12) Administrator 4056

Dla pacjenta

eWUŚ

Zamówienia Publiczne

2014 rok

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP